oslo

Ti gode grunner til å stemme Arbeiderpartiet i Oslo

Til deg som ikke har bestemt deg helt enda

10 grunner til å stemme Arbeiderpartiet i Oslo

1. Vi skal ansette 1000 nye barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidereDa vi tok over etter 18 år med Høyrestyre hadde Oslo lengst barnehagekø blant storbyene i Norge. De siste fire årene har vi bygget 3000 nye barnehageplasser og høsten 2019 fikk alle foreldre som har søkt barnehageplass.

I løpet av de neste fire årene vil vi gjennomføre et historisk løft for kompetanse, kvalitet og språk i barnehagene. Vi skal ansette 1000 nye barnehagelærere og barne- og ungomsarbeidere. 3 av 4 barnehageansatte skal ha barnehagelærer- eller barne- og ungdomsarbeiderutdanning.

Les mer her.

2. Vi skal åpne i snitt ett nytt sykehjemsrom hver dag de neste åreneDa vi tok over etter 18 år med Høyrestyre stod problemene i eldreomsorgen i kø: dårlig bemanning, dårlig tid og dårlig kvalitet. Problemene i eldreomsorgen var så alvorlige at Arbeiderpartiet gikk til valg på å innføre en moderat eiendomsskatt. Det har gjort at vi har kunnet ansette flere hundre nye i hjemmetjenesten og 110 nye på kommunale sykehjem.

Nå handler eldreomsorgen om å bygge ut og satse. Alle sykehjemsrom i Oslo kommune skal være enerom med eget bad og toalett. Vi skal åpne i snitt ett nytt sykehjemsrom hver dag de neste fire årene. Vi vil innføre rosa busser i hele Oslo – rosa minibusser som henter og kjører eldre over 67 år når det passer dem. Vi skal sørge for flere ansatte med mer tid til aktivitet og omsorg.

Les mer her.

3. Flere kollektivavganger og ny T-banetunnelDe siste fire årene har vi sørget for 4000 flere ukentlige avganger med buss, trikk og T-bane. Det er satt inn flere leddbusser og mange busslinjer kjører nå hele døgnet. Hele kollektivtrafikken skal være fossilfri (ingen bruk av fossilt drivstoff) innen 2020. Vi har gjort det gratis for alle barn under 6 år å reise gratis med kollektivtransport i Oslo og Akershus og ungdom kan reise på barnebillett fram til de fyller 18 år.

T-banen er nerven i systemet vårt. For å kjøre flere avganger må vi bygge en ny T-banetunnel. I dag er fellestunnelen i sentrum en flaskehals som hindrer Sporveien i å kjøre flere avganger. Med en ny T-banetunnel sørger vi for å øke kapasiteten der den i dag er sprengt slik at vi kan kjøre T-baneavganger minst hvert 5. minutt på alle viktige baner. 

Les mer her.

4. Arbeiderpartiet tar klimalederskapOslo kutter mer i klimautslippene enn regjeringen gjør i hele Norge. Bare fra 2015 til 2017 kuttet Oslo egne klimautslipp med 15%. Nå har vi lagt frem en plan for å kutte utslippene med 95% innen 2030 slik at Oslo blir verdens første klimanøytrale storby. Vi har innført verdens første klimabudsjett og iverksetter tiltak som faktisk kutter utslipp.

5. Arbeiderpartiet utelukker samarbeid med Bompengepartiet og FrpHøyre åpner for å samarbeide med Bompengepartiet og Frp. Det er helt uaktuelt for Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet går til valg på å fortsette dagens gode samarbeid med SV og Mdg. Ved å stemme Arbeiderpartiet velger du trygg økonomisk styring, ikke et borgerlig eksperiment med Bompengepartiet og Frp. 6. Gratis aktivitetsskole sparer foreldre for 22 000 krVi har gjort om den tidligere skolefritidsordningen til en aktivitetsskole. Med styrking av kvaliteten og tettere samarbeid med idretten og frivillige aktører blir aktivitetsskolen en viktigere del av skolen. Nå får alle 1. klassinger i hele Oslo gratis aktivitetsskole. Det sparer foreldrene for 22 000 kr per barn.I flere bydeler er det også innført gratis aktivitetsskole på 2., 3. og 4. trinn. Det har vært en kjempesuksess. Nå går mange flere elever i aktivitetsskolen. I bydel Stovner er det dobbelt så mange elever som nå får gå på aktivitetsskolen, og i bydelene Grorud, Alna og Søndre Nordstrand har deltakelsen økt fra 60 til oppunder 100%.

Les mer her.7. Flere lærere og gratis skolematNoe av det første vi gjorde da vi tok over etter 18 år med Høyrestyre i Oslo var å ansette 200 nye lærere på 1.-4. trinn. I høst kommer nye 100 lærere. Nå ønsker vi å innføre gratis skolemat – fordi god næring gir god læring. 

I Oslo kommer 1 av 5 elever på skolen uten matpakke. Med sultne elever i klasserommet blir det dårligere konsentrasjon, mer uro og dårligere trivsel. Ny norsk forskning viser også at gratis skolemat utjevner forskjeller. Arbeiderpartiet mener at elevene fortjener et gratis skolemåltid hver eneste dag. Vi har allerede gjeninnført skolefruktordningen for alle 18 000 ungdomsskoleelever i Oslo og satt i gang prøveprosjekter med skolemat på flere skoler. Nå ønsker vi å innføre skolemat for alle 80 000 elever i grunnskole, ungdomsskole og videregående skole i hele Oslo.

Les mer her.8. Historisk satsing på idrett, kultur og frivillighetFor fire år siden var Oslo dårligst i landet på å bygge idrettsanlegg til barn og unge. Det var ikke bygget et eneste nytt bad på over 30 år. Vi har bygget og rustet opp 36 nye kunstgressbaner over hele Oslo, og bygget flere nye flerbrukshaller, skianlegg, klatrevegger, treningsanlegg, skateramper og bad.

9. Oslo har størst jobbvekst i NorgeDet skjer noe i Oslo nå. Oslo har størst jobbvekst i Norge. Fra 2. kvartal i 2018 til 2. kvartal i 2019 hadde Oslo en netto jobbvekst på 3,3%. Ingen fylker er i nærheten. Det er skapt 35.000 nye jobber i privat sektor siden 2015. Næringslivet går så det griner. Hver fjerde nye arbeidsplass som skapes i Norge, kommer i Oslo.Oslo er for første gang kåret til Norges mest næringsvennlige kommune av NHO. Ifjor flytta IBM 700 jobber til Oslo, og vi er nå en av Europas raskest voksende byer for gründere og entreprenørskap. Arbeiderpartiets Oslo skal være en motor i verdiskapingen i Norge.

10. Arbeiderpartiet tar ansvar for et trygt og rettferdig arbeidslivArbeiderpartiet vil sørge for et trygt og anstendig arbeidsliv. Vi mener at en høy organisasjonsgrad og et godt samarbeid med fagbevegelsen er nøkkelen til å utvikle byen vår videre.

Derfor innfører Arbeiderpartiet en heltidskultur i Oslo kommune. Siden vi tok over i 2015 har 3300 flere ansatte fått hele og faste stillinger i Oslo kommune. Vi har styrket bemanningen i hjemmetjenesten og på kommunale sykehjem, og vi vil ansette flere rundt barnehagebarna i byen vår.

Da Høyre styrte Oslo ble avfallshåndteringen og skolevaktmesterne privatisert og satt ut på anbud. Vi ryddet opp i Veireno-kaoset og tok avfallshåndteringen tilbake til kommunen. Vi har også sørget for at skolevaktmesterne nå er fast ansatt på skolene. Når Oslo kommune tar over sykehjem og barnehager fra private kommersielle aktører, går også de ansatte opp i lønn.

Vi har innført Oslomodellen, et sett med seriøsitetskrav Oslo kommune stiller som innkjøper for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Oslo kommune er landets nest største byggherre, og vi bruker innkjøpsmakten til å kreve hele og faste stillinger, ingen bruk av bemanningsbyrå, lærlinger på alle prosjekter og elektronisk betaling.