En grønnere by

Til deg som er opptatt av bussen, trikken og T-banen skal gå oftere og at det blir mindre klimautslipp, kø og kaos.

For hele Oslo.

Arbeiderpartiet jobber for at alle som bor i byen vår skal ha like muligheter til å leve det livet de vil. Like muligheter kommer ikke av seg selv. Det krever sterke fellesskap – for hele Oslo.

Arbeiderpartiet vil:

 • Vi skal sørge for enda flere avganger med buss, trikk og T-bane, fordi vi vet at det kutter reisetid, kø og klimautslipp.
 • Vi har lagt frem historiens mest ambisiøse klimastrategi for å kutte utslippene med 95% innen 2030. Bare fra 2015 til 2017 kuttet Oslo klimautslippene med 15%. Klimautslippene i Oslo er på full fart ned, og klimapolitikken vår vekker stor oppmerksomhet internasjonalt.
 • Vi investerer rekordmye i vedlikehold og oppgradering av T-banen, og får på plass nytt signal- og sikringsanlegg på T-bane. 
 • Ny T-banetunnel for flere avganger over hele Oslo. Få spaden i jorda for ny T-banetunnel som gir avganger hvert 5. minutt på alle viktige linjer. Vi vil bygge den tunnelen som er ferdig utredet og anbefalt av fagfolkene, fordi den vil ta flest folk dit de faktisk skal, gir minst reisetid, færrest bytter og gjør det mest attraktivt å bruke T-banen i hele byen. T-banetunnelen må bygges, ikke utsettes.
 • Nye trikker og historisk oppgradering av trikkenettet. Vi kjøper inn 87 nye trikker med lave gulv og universell utforming. Vi bygger nye trikkeskinner, legger nye vann- og avløpsrør og lager nye gater og byrom i hele byen.
 • Sørge for at Oslo har fossilfri kollektivtrafikk innen 2020. Bare i år kommer det 70 nye el-busser til Oslo.
For hele Oslo

Resultatene etter fire år med Arbeiderpartiet i byråd:

 • 4000 flere ukentlige avganger med buss, trikk og T-bane. Mange busslinjer kjører nå hele døgnet og vi har økt antallet leddbusser slik at kapasiteten øker.
 • Mens regjeringen splitter opp og privatiserer jernbanen, går Arbeiderpartiet motsatt vei. Vi har slått sammen Sporveien og Oslo Vognselskap til ett selskap – det vil være med å gjøre verdens mest kostnadseffektive T-bane enda bedre.
 • Bygget 60 kilometer sykkelvei siden 2015, slik at det blir tryggere trafikk både for syklister, gående og bilister
 • På linje 21 og 37 er det innført 4 minutter-rute. En så høy frekvens har aldri Ruter kjørt med før.
 • Vi planlegger ny kollektivforbindelse på tvers av Groruddalen, trikk til Tonsenhagen og trikk på Ring 2.
 • Vi har fått Fornebubanen på skinner med planlagt byggestart i 2020.
 • I 2016 passerte vi en milepæl da antallet kollektivreiser var flere enn antallet bilreiser.
 • Vi har gjort det gratis for alle barn under 6 år å reise gratis med kollektivtransport i Oslo og Akershus og ungdom kan reise på barnebillett fram til de fyller 18 år.
 • Vi har innført beboerparkering, for å gjøre det enklere å parkere for de som bor i området. Beboerparkering er innført i bydelene Frogner, St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka (innenfor Ring 2) og Sagene. I tillegg er ordningen innført på enkelte gatestrekninger i bydelene Ullern, Nordre Aker, Alna og Stovner.
 • Gjennom fire år med Arbeiderpartiet i byråd har valgløfter blitt til virkelighet. Her kan du lese mer om resultatene våre etter fire år i byråd.

Det skjer noe i Oslo nå. Du kan se hvordan byen vår forandrer seg. Vi har sørget for at trikken og bussen går oftere. Biltrafikken går ned og køen blir kortere. Bylufta er renere enn den har vært på mange år.

Vi har gjort det enda enklere for deg å reise trygt rundt i byen, og snart har vi bygget 60 000 meter sykkelvei. Endringene kom ikke av seg selv. De er resultater av politikken vår.

Gjennom fire år med Arbeiderpartiet i byråd har valgløfter blitt til virkelighet. Her kan du lese mer om resultatene våre etter fire år i byråd.

Er du enig med Oslo Arbeiderparti om En grønnere by?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker