Kollektivtrafikk, klima og miljø

Våre resultater etter fire år i byråd

oslo

Resultater etter fire år i byråd: kollektivtrafikk, klima og miljø

Vi er stolte over at Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad. Dette fordi Oslos innbyggere har tatt grønne valg i mange år og fordi vi har et næringsliv som utvikler miljøløsninger. Vi jobber for at du skal få renere luft, bedre kollektivtransport, bilfritt byliv i sentrum, flere grøntområder, sykkelveier og bedre klima.

De siste fire årene er valgløfter blitt til virkelighet. Her kan du lese mer om våre resultater.

Kollektiv og transport

 • Vi har sørget for 4000 flere ukentlige avganger med t-bane, buss og trikk. Det gir bedre kollektivtransport og gjør hverdagen til Oslofolk enklere. Mange busslinjer kjører nå hele døgnet og vi har økt antallet leddbusser slik at kapasiteten øker.
 • På linje 21 og 37 er det innført 4 minutter-rute. En så høy frekvens har aldri Ruter kjørt med før.  
 • I 2016 passerte vi en milepæl da antallet kollektivreiser var flere enn antallet bilreiser.
 • Vi har gjort det gratis for alle barn under 6 år å reise gratis med kollektivtransport i Oslo og Akershus og ungdom kan reise på barnebillett fram til de fyller 18 år.
 • Vi har satt i gang en historisk oppgradering av trikkenettet, ruster opp viktige bygater som Thorvald Meyers gate og Storgata, og kjøper inn 87 nye trikker.
 • Vi har satt fart i planleggingen og har vedtatt trasé for ny T-banetunnel gjennom Oslo, som vil gjøre det mulig å ha 5-minuttersavganger på på Grorudbanen, Østeråsbanen, Furusetbanen, Kolsåsbanen, Mortensrudbanen, Fornebubanen og Lambertseterbanen.
 • Vi har fått Fornebubanen på skinner med planlagt byggestart i 2020.
 • Vi planlegger ny kollektivforbindelse på tvers av Groruddalen, trikk til Tonsenhagen og trikk på Ring 2.
 • Vi har sørget for at Oslos 6 første el-busser er i trafikk. Innen utgangen av 2019 vil Oslo-regionen ha over 100 el-busser. Innen 2020 vil vi være i mål med å gjøre kollektivtrafikken fossilfri, fordi det da blir bedre luft, mindre støy, samtidig som vi kutter klimautslipp.
 • De første selvkjørende bussene ble satt i prøvedrift i mai 2019.
 • Vi har innført beboerparkering, for å gjøre det enklere å parkere for de som bor i området. Beboerparkering er innført i bydelene Frogner, St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka (innenfor Ring 2) og Sagene. I tillegg er ordningen innført på enkelte gatestrekninger i bydelene Ullern, Nordre Aker, Alna og Stovner.
 • Vi har åpnet nye ladegarasjer for elbil på Vulkan og under Akershus festning. Vi har tredoblet takten i utbygging av lading på gateplan, og i 2019 skal vi bygge 600 nye ladestasjoner.
 • For å gjøre det enklere å velge elbil har vi også innført en støtteordning til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag som hittil har muliggjort ca. 28.000 nye ladeplasser for el-biler. Nå har regjeringen varslet at den vil etablere en tilsvarende ordning på nasjonalt nivå.
 • El-bilandelen fortsetter å øke. Nå er 6 av 10 nye biler kjøpt i Oslo elektrisk eller ladbar hybrid
 • Vi har fremmet forslag til bystyret om å slå sammen Sporveien og Oslo vognselskap, og gjør det motsatte av det regjeringa gjør med NSB. Sporveien er på verdenstoppen i effektivitet. Sporveien i Oslo la om fra flere små til ett selskap som drives i kommunal regi. Det har gjort dem til et av de billigste og mest effektive transportselskapene i verden.
 • Vi har inngått avtale med arbeidstakerorganisasjonene i Oslo om å sammen jobbe for å halvere utslippene fra jobbreiser i Oslo kommune innen 2023, og 100 % innen 2030.

Klima

 • Vi har kuttet ca. 200.000 tonn CO2-utslipp fra 2015 til 2017, ca. 15 %. Klimagassutslippene i Oslo er på full fart ned, og klimapolitikken vår vekker stor oppmerksomhet internasjonalt.
 • Vi har tilført mer midler til kommunens klima- og energifond som skal gjøre det lettere for Oslos befolkning og næringsliv å gjennomføre tiltak som kutter klimagassutslipp og sparer energi. Vi har opprettet mange nye støtteordninger, for eksempel støtte til bedrifter som vil få på plass ladesystemer for el-bil eller gå til innkjøp av el-lastesykler. Siden 2015 er det etablert 95 solcelleanlegg på private bygg i Oslo som har fått støtte gjennom klima- og energifondet. Vi har også gjort det lettere for flere som vil bytte ut den gamle vedovnen hjemme. Dette gir bedre luft og bedre klima.  
 • Vi har satset på klimatiltak i kommunale bygg. Bislett stadion har fått bygget 1100 m2 solcellepanel på tribunetakene, og produksjonen av strøm til eget forbruk er i gang. Det planlegges solceller på Rådhuset i løpet av 2019. Til sammen er det nå 17 kommunale bygg som har solenergi og flere kommer i løpet av året.
 • Vi åpnet den første fossilfrie byggeplassen (Lambertseter flerbrukshall). I 2018 var 100 % av anleggsplassene til Omsorgsbygg fossilfrie, mens 78 % av byggeplassene til Kultur- og idrettsbygg, 64 % av byggeplassene til Bymiljøetaten, og 62 % av byggeplassene til Undervisningsbygg var fossilfrie.
 • Fossilfri og utslippsfri anleggsdrift som nytt standardkrav på byggeplassene til våre kommunale foretak.  
 • Vi starter opp de første helt utslippsfrie anleggsplassene i Oslo – i kommunal regi, slik som Ruseløkka skole og oppgraderingen av Olav Vs gate. Det gir renere luft, bedre klima og nye grønne jobber.
 • Vi har tatt initiativ til et internasjonalt samarbeid mellom byer i C40-nettverket om utslippsfri bygg og byggeplasser.
 • Vi har åpnet nytt landstrømanlegg slik at alle utenlandsfergene ikke lenger går på tomgang når de ligger til kai.  
 • Energigjennvinningsanlegget på Klemetsrud er med videre i forprosjektet for fullskala karbonfangst og lagring i Norge. Dette er den siste studiefasen før en investeringsbeslutning kan tas.

Miljø

 • Vi har lagt bedre til rette for at alle Osloskoler har mulighet til å starte skolehage ved å ta i bruk skolehage i sitt eget nærmiljø, på Geitmyra kommunale skolehage og Geitmyra gård.
 • Vi har også opprettet Bykuben, et senter for byøkologisk innovasjon. Vi har og støttet urbane landbruksprosjekter som har ført til rundt 3000 nye dyrkekasser. Det er også nyetablert og restaurert til sammen 18 blomsterenger siden 2015.
 • Vi har lagt bedre til rette for at flere kan bruke Osloøyene. I 2018 åpnet vi nye toaletter på populære steder som Hvervenbukta, Sognsvann og Hovedøya. Vi satt også opp permanente fellesgriller, i Hvervenbukta, ved Liastua og i Trolldalen, fordi flere skal få glede av friluftsliv i storbyen vår.
 • Vi er i ferd med å gjøre Oslos skog villere og mer naturlig. Siden 2015 har vi gått i gang med å omdanne 1200 dekar – som tilsvarer mer enn 150 fotballbaner - industriskog til mer naturlig skog. Vi har også gått i gang med restaurering av myrer som tidligere ble gravd opp. Myrene er en viktig naturtype i Oslo, som lagrer vann, beskytter oss mot tørke og flom, lagrer karbon og huser viktig naturmangfold.
 • Vi har fått fart i kampen mot plastforsøpling i Oslofjorden. Innen utgangen av 2019 er målet å fase ut all bruk av unødvendig engangsplast i Oslo kommune, og vi vil gjøre det samme i hele Oslo i løpet av tre år.
 • Vi har lagt frem handlingsplan for Oslo Havn som nullutslipsshavn. Gjennom 17 konkrete tiltak skal utslippene reduseres med 85 pst innen 2030 og Oslo Havn skal være utslippsfri innen 2050.
 • Byrådet har tatt tilbake renovasjon i kommunal regi etter kontrakten som ble inngått under forrige byråd viste seg uholdbar. Oslo kommune har overtatt ansvaret for om lag 170 ansatte og de driftsmidlene som er nødvendig for å samle inn avfall i Oslo. Renovasjonsetaten utfører i dag disse oppgavene.
 • Vi har rustet opp flere parker, plasser og grøntområder, blant annet på Hovseter, Sørli, Lambertseter, Marienlyst, Sandaker, Rommensletta, Olaf Bulls plass på Frogner, Jesperudjordet på Stovner og Sverre Refstads plass i bydel Bjerke.

Sykkel

 • Vi har bygget totalt 34 km med ny sykkelvei, og skal bygge ytterligere 26 km i 2019. Til sammenlikning ble det de ti siste årene før vi kom inn i byråd bygget i snitt 1,5 km sykkelvei i året.
 • Siden 2015 har vi etablert omtrent 1800 nye sykkelstativer i Oslo. Vi har åpnet en ny innendørs sykkelparkering på Oslo S. I løpet av 2019 åpner vi også sykkelhotell på Grorud og Ryen, fordi vi vil gjøre det enklere og tryggere å parkere sykler. Vi har også begynt å brøyte sykkelveiene, for å gjøre det enklere å sykle hele året.

Er du enig med Oslo Arbeiderparti om Kollektivtrafikk, klima og miljø?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker