Slik stemmer du i Oslo

I Oslo er det to valg: til bystyret og til bydelsutvalg. Du kan stemme bare én gang – skal du velge representanter til både bystyret og til bydelsutvalg, må du gjøre det samtidig.

Når, hvem og hvor

Når er valget?Valget er 8. og 9. september 2019.  På valgdagene kan du avgi stemme i hele Oslo, også utenfor bydelen du bor i.

Når og hvor kan jeg forhåndsstemme?Du kan forhåndsstemme fra 12. august til og med 6. september. Du kan forhåndsstemme i alle kommuner i Norge. Husk legitimasjon med bilde (f.eks. pass eller førerkort). Sjekk når og hvor du kan forhåndsstemme.

Hvor og når kan jeg stemme på valgdagene?På valgdagene 8. og 9. september må du stemme i kommunen du var folkeregistrert før 30. juni 2019. Du kan ikke stemme utenfor din folkeregistrerte kommune på valgdagene 8. og 9. september.Her kan du sjekke når og hvor du kan stemme på valgdagene.Har du meldt flytting til Oslo etter 30. juni 2019 har du fortsatt stemmerett i kommunen du bodde i tidligere.

Hva må jeg ha med?Du må ha med legitimasjon med bilde, som for eksempel pass eller førerkort.

Hva er det valg til?Det er to valg i Oslo: Oslo bystyre (67 representanter) og alle 15 bydelsutvalg. Her finner du Arbeiderpartiets kandidater til Oslo bystyre og bydelsutvalgene.Hvem har stemmerett?Du har stemmerett hvis du er norsk statsborger, over 18 år eller fyller 18 år i løpet av 2019.Du har stemmerett hvis du nordisk statsborger (Danmark, Island, Finland og Sverige), over 18 år eller fyller 18 år i valgåret og vært registrert bosatt i Norge siden senest 30. juni 2019.Du har stemmerett hvis du er utenlandsk statsborger, over 18 år eller fyller 18 år i valgåret og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Hvor finner jeg mer informasjon om valget?Her finner du mer informasjon om valget.

Information in English (Who can vote in municipal elections?)Information in English: Municipal council elections in 2019

Slik stemmer du i Oslo

NB: Husk legitimasjon med bilde, som for eksempel pass eller førerkort.

1. Gå inn i avlukket og trekk for.2. Ta stemmesedlene du vil bruke.  Husk at det er to typer stemmesedler - en til Oslo bystyre og en til bydelsutvalget ditt.3. Hvis du vil, kan du gi personstemme til en eller flere av kandidatene på stemmeseddelen/stemmedsedlene. Du kan også føre opp en kandidat fra et annet parti som du ønsker å gi en personstemme. Dette blir gjerne kalt en «slengerstemme». Hvis du fører opp en slik «slengerstemme», vil partiet du stemmer på tape tilsvarende antall listestemmer.4. Brett stemmeseddelen/stemmesedlene med partinavnet inn og feltet for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmesedlene.5. Gå til en valgmedarbeider og vis legitimasjon. Valgmedarbeideren krysser deg av i manntallet og stempler utsiden av stemmeseddelen/stemmesedlene. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.6. Legg den stemplede stemmeseddelen/de stemplede stemmesedlene i valgurnen. 

Stemme i en annen bydel enn den du hører til

Hvis du stemmer ved valg til bydelsutvalg utenfor din bydel, men i Oslo, må du bruke en stemmeseddel med kun partinavn, uten kandidatnavn. Ønsker å gi personstemme til kandidater, må du skaffe stemmeseddel med kandidatnavn i et valglokale i din bydel.

Slik stemmer du i annen kommune

Fra og med 12. august til og med 6. september kan du forhåndsstemme til kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg i Oslo fra en annen kommune. Husk legitimasjon.

Slik stemmer du:

1. a) Valg til bystyret: Du må bruke stemmeseddel med de registrerte partienes navn, uten kandidatnavn. Kryss av for eller skriv hvilket parti du vil stemme på.1. b) Valg til bydelsutvalg: Du må ta med en stemmeseddel fra din bydel, eller bruke et blankt ark og skrive hvilket parti du stemmer på. Skriv også på arket at det gjelder for valg til bydelsutvalg i den bydelen du har stemmerett2. Gå til en valgmedarbeider og vis legitimasjon. Valgmedarbeideren stempler stemmeseddelen eller sedlene.3. Legg stemmeseddelen eller sedlene ned i stemmeseddelkonvolutten.4. Legg stemmeseddelkonvolutten og valgkortet ned i omslagskonvolutt.5. Legg omslagskonvolutten i valgurnen.

Stemmen blir sendt til Oslo kommune for opptelling.