En god by å leve i - hele livet

Til deg som er opptatt av at Oslo skal være en god by å leve i – hele livet.

Arbeiderpartiet vil:

 • Eldreomsorgen skal være best mulig, ikke billigst mulig. Vi vil ha flere ansatte med bedre tid til omsorg og aktivitet - fordi våre eldre skal ha en trygg eldreomsorg de kan stole på.
 • Flere ansatte med bedre tid til omsorg og aktivitet. Innen utgangen av 2019 har vi styrket hjemmetjenesten med 500 nye ansatte.
 • Rosa busser for alle over 67 i hele Oslo. Vi har innført rosa busser i tre bydeler - minibusser som henter og kjører eldre over 67 for prisen av en vanlig Ruter-billett. Bussene kjører og henter når det passer brukerne og de kan ta med seg en venn. Nå ønsker vi å rulle ut rosa busser i alle bydeler, slik at eldre kan leve aktive og trygge liv.
 • Aktivitetstid for alle over 67 med omsorgsbehov. Vi har innført en tidskonto for aktivitet i flere bydeler der brukeren får bestemme selv hva de har lyst til å gjøre, som for eksempel å dra på fotballkamp, kino eller hjemmebesøk hos en venn. Vi vil innføre aktivitetstid for alle over 67 med omsorgsbehov.
 • Mer aktivitet for eldre. Sykehjem skal ha tilbud som treningsrom, kafé, sparom, sansehager, butikk og besøksdyr. Det skaper trivsel og gir en bedre hverdag for de som bor der.
 • Nye og bedre sykehjem. Da vi tok over var mange av Oslos sykehjem gamle og nedslitte. Det var ikke verdige hjem for byens eldre. De neste fire årene skal vi åpne 13 nye sykehjem – det er i snitt ett nytt sykehjemsrom hver dag.
 • Nye omsorgsboliger. Vi har planlagt for totalt 2000 omsorgsboliger frem mot 2026.
 • Velferd, ikke profitt. Da vi overtok var 6 av 10 sykehjem drevet av private. Vi vil redusere kommersialiseringen av velferden. Vi vil ha flere ideelle med på laget i eldreomsorgen, og færre private kommersielle. Fellesskapets midler skal brukes på å gjøre eldreomsorgen best mulig, ikke billigst mulig.
For hele Oslo

Resultatene etter fire år med Arbeiderpartiet i byråd:

 • 500 nye ansatte i hjemmetjenesten innen utgangen av 2019.
 • 110 nye årsverk på kommunale sykehjem. Det styrker fagmiljøene og sørger for likeverdig kvalitet over hele byen.
 • 283 nye omsorg + leiligheter i bydelene Nordre Aker, Østensjø, Grorud og Bjerke, sånn at eldre kan få en tryggere og mer aktiv hverdag.
 • Vi har åpnet 453 moderne sykehjemsplasser i Bydel Alna, Vestre Aker og Ullern, fordi alle skal være sikre på å få sykehjemsplass når de trenger det.

Det skjer noe i Oslo nå.

Det skjer noe i Oslo. For fire år siden sto utfordringene i eldreomsorgen i kø. Det var lav bemanning som ga liten tid til hjelp og pleie. Det gikk utover kvaliteten.

Nå er vi i gang med en stor omlegging. Oslo skal være en god by og bo i hele livet. De siste fire årene har vi ansatt flere hundre i eldreomsorgen. Det gir mer tid til omsorg og aktivitet. Alle over 67 år skal få tilbud om aktivitetstid som gjør at de kan gå på kafé eller kino med hjelp fra en pleier, og tilbud om Rosa busser som kjører fra dør-til-dør.

Våre eldre skal ha en trygg eldreomsorg de kan stole på, om de vil bo trygt hjemme lenger, eller trenger en sykehjemsplass. Eldreomsorgen skal være best mulig, ikke billigst mulig.

De neste fire årene skal vi bygge i snitt et nytt sykehjemsrom hver dag. Alle sykehjem skal ha eget kjøkken med god mat. Alle skal få eget bad på rommet, og aktivitetstilbud som kafe, sansehager og besøksdyr.

Gjennom fire år med Arbeiderpartiet i byråd har valgløfter blitt til virkelighet. Her kan du lese mer om resultatene våre etter fire år i byråd.

Er du enig med Oslo Arbeiderparti om En god by å leve i - hele livet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker