En god start i livet

Til deg som er opptatt av at alle barn og unge skal få en god start i livet.

Det skjer noe i Oslo nå.

I 2015 gikk Arbeiderpartiet til valg på å ansette 200 flere lærere i barneskolen, på å innføre gratis aktivitetsskole for alle førsteklassinger, på å heve kvaliteten i aktivitetsskolen, på gratis skolefrukt i ungdomsskolen, på å gjøre skolen mer praktisk og på læreplassgarantier på yrkesfag. Det har vi fått til. Nå vil vi enda mer.

Arbeiderpartiet vil:

 • Innføre gratis skolemat til alle elever i Osloskolen. Vi skal innføre et gratis skolemåltid for alle 80.000 elever i barneskole, ungdomsskole og videregående skole i Oslo. Fordi god næring gir god læring.
 • Gi flere elever gratis aktivitetsskole. Fra august i år får alle byens 1. klassinger gratis aktivitetsskole (AKS). I flere bydeler tilbys også gratis aktivitetsskole for 2., 3. og 4. trinn. Det sparer foreldrene for 22.000 kr per barn.
 • Avvikle stykkprisfinansieringen av videregående skoler og innføre en mer rettferdig modell for skolefinansiering. De skolene som i dag har få primærsøkere og som har mange elever med dårlige karakterer fra grunnskolen, vil få mer penger til å følge opp elevene. Det er helt nødvendig for å øke gjennomføringen og hindre frafall.
 • Sørge for flere ansatte for de minste. Alle barn skal få lære mer før skolestart. Derfor skal halvparten av alle ansatte i Oslobarnehagen skal være barnehagelærere i løpet av de neste årene.
 • Tilby sommerjobber til unge. I sommer fikk 1500 unge sommerjobb gjennom kommunen. Neste sommer vil vi sørge for at enda flere får sin første jobb, med stolthet og egentjente penger i lomma.
For hele Oslo

Våre resultater etter fire år i byråd

 • Ansatt 200 nye lærere på 1.-4. trinn, fordi vi topper laget rundt de yngste.
 • Ansatt 70 nye helsesykepleierårsverk. Fra høsten kommer ytterligere 45 helsesykepleierårsverk. Med det vil Oslo for første gang oppfylle bemanningsnormen for helsesykepleiere på alle trinn. I løpet av vår tid har vi doblet antallet helsesykepleiere i skolehelsetjenesten.
 • Bygget 3000 nye barnehageplasser. I 2015 lovet vi å bygge 3000 nye barnehageplasser. Det har vi gjort.
 • Vi har innført tydelige språkkrav til barnehageansatte og gir tilbud om norskopplæring til de som ikke oppfyller kravene. Fordi barn skal kunne snakke sammen og lære norsk i barnehagene våre.
 • Vi stiller strengere krav til kvalitet, voksentetthet og lønns- og arbeidsvilkår for å godkjenne private barnehager. Kravene følges med tettere tilsyn, og slår ned misbruk av fellesskapets midler.
 • Gjeninnført skolefrukt for 18 000 ungdomsskoleelever som Høyre- og Frp-regjeringen fjerna.
 • Forsøksordning med skolemat. Vi er allede i gang med å teste ut skolematordning på tre skoler i Oslo.
 • I sommer fikk 1500 unge sommerjobb gjennom kommunen. Neste sommer vil vi sørge for at enda flere får sin første jobb, med stolthet og egentjente penger i lomma.
 • Doblet antall obligatoriske svømmetimer fra 10 til 20 timer i Osloskolen
 • Mer enn 10.000 fjerdeklassinger har fått opplæring i programmering gjennom aktivitetsskolen, fordi barn i Osloskolen ikke skal være passive forbrukere, men selv få lære å skape teknologi
 • Vi gir alle tredjeklassinger på Oslos videregående skoler tilbud om gratis hjernehinnebetennelsesvaksine, og vi gir helsepersonell i Oslo tilbud om gratis influensavaksine, for deres egen og pasientenes trygghet.
 • Gjennom fire år med Arbeiderpartiet i byråd har valgløfter blitt til virkelighet. Her kan du lese mer om resultatene våre etter fire år i byråd.

Det skjer noe i Oslo nå.

Det skjer noe i Oslo nå. For få år siden var det vanskelig å få barnehageplass i hovedstaden. Nå har vi bygget flere tusen barnehageplasser, akkurat slik vi lovet. Det gjør hverdagen lettere for flere småbarnsfamilier, og enda flere barn får leke og lære norsk før skolestart. Vi åpner nå i snitt en ny barnehage i måneden. Det er to nye barnehageplasser hver eneste dag. Tre ganger mer enn da Høyre styrte.

Før var det bare barna til de foreldrene som hadde råd, som fikk aktivitetsskole. De andre måtte gå hjem når skolen var slutt. Arbeiderpartiet vil at alle skal ha like muligheter til å leke og lære sammen. Fra august i år sørger vi for at alle 1. klassinger i hele Oslo får gratis aktivitetsskole.

Nå søker flere elever yrkesfag. De vil være med å bygge byen og landet. Vi har sørget for at flere av også får lærlingplass, og mulighet til en fagutdanning. Vi har rustet opp fritidstilbudet. Bygd kunstgressbaner over hele byen, og sørget for at det igjen er fritidsklubber i alle bydeler.

Vi har også gjort det mulig for flere ungdommer å få seg sommerjobb. I sommer fikk 1500 unge arbeidserfaring i kommunen. Neste sommer blir det enda flere som får sin første jobb, med stolthet og egentjente penger i lomma.

Gjennom fire år med Arbeiderpartiet i byråd har valgløfter blitt til virkelighet. Her kan du lese mer om resultatene våre etter fire år i byråd.

Er du enig med Oslo Arbeiderparti om En god start i livet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker