Til deg som bor i Oslo

I Oslo skal alle ha like muligheter til å leve forskjellige liv. Sammen bygger vi sterkere fellesskap - for hele Oslo.

Våre viktigste tiltak for Oslo

I vårt Oslo skal alle ha like muligheter til å leve forskjellige liv. Sammen bygger vi sterkere fellesskap – for hele Oslo. 

Her er våre viktigste tiltak for å gjøre Oslo til en enda bedre by:

Det skjer noe i Oslo nå.

Det skjer noe i Oslo nå. Du kan se hvordan byen vår forandrer seg. Arbeiderpartiet har sørget for at trikken og bussen går oftere. Biltrafikken går ned, og bylufta er renere.

Nå vil vi sette spaden i jorda for en ny T-banetunnel som tar deg dit du skal, med flere avganger over hele byen. Slik kutter vi kø og klimautslipp. Trikk og buss skal gå enda oftere. Vi har kommet langt, nå vil fortsette jobben.

Arbeiderpartiet tar ansvar her og nå, og sørger for at klimagassutslippene i Oslo går ned.

Hver fjerde nye arbeidsplass i Norge skapes i Oslo. Byen vår skal være en sterk motor for Norge, med et ryddig arbeidsliv og skapende næringsliv. Her skaper vi verdier sammen, som vi investerer i barn og unges oppvekst, og i en bedre eldreomsorg.

Vi vil at alle skal ha like muligheter til å leve forskjellige liv, og da må vi starter tidlig. Derfor har vi bygget flere tusen nye barnehageplasser. Det gjør at flere unger får leke og lære norsk før skolestart. Nå vil Arbeiderpartiet sørge for at halvparten av alle ansatte i Oslobarnehagen skal være barnehagelærere, slik at alle barn får lære mer før skolestart.

Fra i høst får alle 1. klassinger i hele Oslo gratis aktivitetsskole. Men for mange elever som går sultne gjennom skoledagen. Nå vil Arbeiderpartiet gi alle elever i Osloskolen et gratis skolemåltid hver dag, fordi god næring gir god læring og ro i klassen.

Oslo skal være en god by å leve i - hele livet. Da må eldreomsorgen være best mulig, og ikke billigst mulig. Det skal være trygt for eldre som velger å bo hjemme lenger, og sykehjemsplassen skal stå klar hvis den trengs.

Eldre med omsorgsbehov kan oppleve hverdagen som vanskelig. I dag tilbyr vi aktivitetstid til eldre over 67 år i flere bydeler. Det er en tidskonto som gir en hjelpende hånd slik at eldre kan gå på kafe eller kino. Nå vil vi sørge for at alle over 67 år med omsorgsbehov får dette tilbudet i hele Oslo. Vi har også innført rosa busser i enkelte bydeler, som kjører eldre fra dør-til-dør. Nå skal alle over 67 år i hele Oslo få dette tilbudet.

Mange av Oslos sykehjem var nedslitte da vi overtok. Nå pusser vi opp, hever kvaliteten og bygger nye sykehjem. Fra neste år vil vi åpne i snitt ett nytt sykehjemsrom hver dag, med enerom, kjente fjes og kjøkken med god mat.

Det skjer noe i Oslo nå. Arbeiderpartiet vil gi alle i hele Oslo like muligheter til å leve forskjellige liv. Vi skal fortsette å bygge sterkere fellesskap.

Stem Arbeiderpartiet – for hele Oslo.

Er du enig med Oslo Arbeiderparti om Til deg som bor i Oslo?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker