oslo

Til deg som stemte Arbeiderpartiet i skolevalget

Stem Arbeiderpartiet 8.-9. september

I 2019 vant Arbeiderpartiet og AUF skolevalget i Oslo og i hele Norge. Arbeiderpartiet fikk 24,4% i skolevalget i Oslo, og hadde skoleelevene bestemt hadde Arbeiderpartiet, SV og Mdg hatt rent flertall alene. Det er et klart signal fra de unge.

Nå er det opp til deg. Du som brukte stemmeretten under skolevalget kan gjøre det samme under kommunevalget 8.–9. september. Hver stemme teller, og du kan være med å avgjøre hvem som skal styre Oslo de neste fire årene.

Alle norske statsborgere som fyller 18 i løpet av 2019 har stemmerett. Du har også stemmerett om du har bodd i Norge de siste tre årene. Slik stemmer du i Oslo.Arbeiderpartiet, SV og Mdg tok over byrådsmakten i Oslo i 2015 etter 18 år med Høyrestyre i Oslo. De siste fire årene har vi tatt mange grep for å gjøre Oslo til en varmere og grønnere by med plass til alle:

  • Vi har sørget for 4000 flere ukentlige avganger med buss, trikk og T-bane over hele byen
  • Vi har ansatt 200 nye lærere og i høst kommer 100 til
  • Vi har bygget eller pusset opp 36 kunstgressbaner og bygget flere nye flerbrukshaller, skianlegg, klatrevegger, treningsanlegg, skateramper og bad.
  • Oslo kutter mer i klimautslipp enn regjeringen gjør i hele Norge. Bare fra 2015 til 2017 kuttet vi klimautslippene med 15%. Nå har vi lagt frem en plan for å kutte utslippene med 95% innen 2030.
  • Nå betaler alle under 18 år barnebillett når du reiser kollektivt med Ruter. Før måtte alle over 16 betale voksenbillett.

Arbeiderpartiet tar klimalederskap

Oslo kutter mer i klimautslipp enn regjeringen gjør i hele Norge. Bare fra 2015 til 2017 kuttet vi klimautslippene med 15%. Nå har vi lagt frem en plan for å kutte utslippene med 95% innen 2030. Vi har innført verdens første klimabudsjett, og tar i bruk tiltakene som trengs for å faktisk kutte utslipp.

Arbeiderpartiet vil innføre gratis skolemat for alle elever i Osloskolen

I dag kommer 1 av 5 elever i Oslo på skolen uten skolemat. Det gir mer uro, mindre trivsel, dårlig læring og dårligere skolemiljø. Norsk forskning viser også at skolemat utjevner forskjeller. God næring gir god læring, og derfor vil Arbeiderpartiet innføre et gratis skolemåltid hver eneste dag – i grunnskolen, ungdomsskolen og videregående.

Arbeiderpartiet sørger for bedre kollektivtilbud

Siden vi tok over etter 18 år med Høyrestyre i 2015 har vi sørget for 4000 flere ukentlige avganger med buss, trikk og T-bane. Flere busser kjører nå hele døgnet, og det har blitt flere leddbusser med mer plass og bedre kapasitet.

Vi sørger for å bygge ny T-banetunnel. Det gjør at vi kan kjøre T-baneavganger minst hvert 5. minutt på alle viktige linjer, som for eksempel til og fra Vestli, Ellingsrudåsen og Mortensrud.

Vi kjøper inn 87 nye trikker og sørger for et historisk trikkeløft med nye gater, nye skinner og nye trikker. Trikken vil ha plass til å frakte dobbelt så mange reisende, og trikkene får lave gulv og universell utforming (bedre for rullestoler, barnevogner og de som er dårlig til beins).

Vi har bygget 60 kilometer ny sykkelvei som gjør det tryggere å sykle, og som gir tryggere skolevei for mange barn og unge.