En smilende Raymond Johansen foran Havnelageret i Oslo.

For framtida. For Oslo.

Oslo Arbeiderpartis hovedsaker i Oslovalget.

Kjære deg som skal stemme ved Oslovalget i år.

Det er mye som står på spill ved årets valg. Raymond har ledet oss trygt gjennom de siste åtte årene og har stått stødig i krevende perioder. Nå ber vi om fornyet tillit. Vi har fortsatt store visjoner for Oslo. Her kan du lese om Oslo Arbeiderpartis prioriteringer for neste periode.

Trygg eldreomsorg. Oslo Arbeiderparti vil sørge for trygg og god eldreomsorg for alle, når man trenger det. Framover blir vi langt flere eldre i Oslo. Da må vi prioritere å bruke penger på å ansette flere, øke kompetansen til de ansatte og satse på livsglede hos de eldre. Vi vil bruke de store pengene på å skape trygghet for eldre.

  • 800 flere ansatte i eldreomsorgen.
  • Kompetanseløft for 10.000 ansatte.
  • Mindre ensomhet og mer fellesskap.

Muligheter for unge. Oslo skal være en god by å vokse opp i. Under pandemien fikk ungdom livet sitt satt på vent, nå er det de unge sin tur. Vi vil styrke laget rundt de unge, sørge for at alle får fullført skolegang og hjelpe flere inn i jobb.

  • 80 nye helse- og miljøarbeidere på alle ungdoms- og videregående skoler.
  • Nytt inntakssystem til videregående skole, fullføringsrett og læreplassgaranti.
  • 6000 sommer- og deltidsjobber for unge og jobbsenter i alle bydeler.

En god by for alle. Oslo Arbeiderparti vil fortsette arbeidet med å skape stedene der folk vil bo og være. Trivelige nabolag som er åpne og tilgjengelige. Gode møteplasser for byens innbyggere. Vi skal bygge den gode byen, for alle. Oslo Arbeiderparti gjør ordene til handling. Vi forandrer byen for alltid. Elektrifisering av kollektivtransporten, bilfritt sentrum og en by for gående og syklister er reelle mål.

  • Flere gode møteplasser og trivelige nabolag, som parker og torg.
  • Oppgradere Trondheimsveien til en moderne bygate. 
  • Bystrender og badeplasser tilgjengelig for alle.

Hele Oslo Arbeiderpartis program finner du her: Bystyreprogram 2023-2027 (arbeiderpartiet.no) 

Oversikt over valglokaler: Valglokaler på valgdagen - Valgdirektoratet 

Hvem kan stemme i Oslovalget? Stemmerett og manntal - Valgdirektoratet 

Godt valg!