Bystyreprogram 2023-2027

Vedtatt i programmøte 21.januar 2023

Raymond Johansen, Byrådsleder i Oslo og byrådslederkandidat 2023-2027 .