Representant

Jon Reidar Øyan

Leder i Homonettverket i Arbeiderpartiet og fraksjonsleder i Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre

Jon Reidar Øyan

Jeg er en 42 år gammel homofil bondesønn fra Snillfjord i Trøndelag, i mange år jobbet jeg som avløser på gården. Fjøsstell, melking av kyr morgen og kveld og jeg er en jævel til å rygge med traktor og henger. Men det er en stund siden, nå har jeg bodd mesteparten av livet mitt i byen min, Oslo. 

Jeg har stått på barrikadene for likestilling, inkludering og mangfold i 20 år!  Som leder av Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring var jeg en av frontkjemperne for å få på plass en felles ekteskapslov, adopsjonsprøvingsrett og assistert befruktning. Dette ble vedtatt i Stortinget i 2008. Jeg har selv fått erfare at kampen for likeverd og mangfold krever mot, på det mest intense måtte jeg gå med voldsalarm og flytte hjemmefra. Hatet mot folk som ikke er som flertallet, er ofte intenst. Dette hatet må vi komme til livs.

 Oslo har den høyest antall befolkning som definerer seg som LHBT+ i Norge. Jeg er singel og bor alene. I Oslo består nesten halvparten av husholdningene av en person.  Jeg ønsker å være en god representant for alle, men særlig for disse.

I dag er jeg bystyrerepresentant og helse- og sosialpolitisk talsperson for Oslo Arbeiderparti. Jeg er også leder av Homonettverket i Arbeiderpartiet.