Representant

Eivor Evenrud

Eivor Evenrud

Fraksjonsleder i Kultur- og utdanningsutvalget