Stortingsrepresentant

Frode Jacobsen

Frode er stortingsrepresentant for Oslo og er første nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Frode er leder i Oslo Arbeiderparti.

Frode Jacobsen

Jeg heter Frode og har alltid bodd på Bøler. Der bor jeg fortsatt med kona mi. Vi har tre barn som er i ferd med å bli voksne og i gang med studier. Jeg er leder for Oslo Arbeiderparti og sitter på Stortinget der jeg har sittet i finanskomiteen og nå i kontrollkomiteen.

For meg er det viktigste i livet også det viktigste i politikken. Det handler om folk, enten de bor på Bøler eller andre steder i Oslo og Norge skal de føle en grunnleggende trygghet i sine liv. Trygghet i og for arbeid. Trygge og gode nærmiljøer. Trygghet for god omsorg for barn og eldre. Trygghet for egen helse.  «Det mener jo alle», tenker kanskje du?

Mulig det, men det vises i så fall ikke i praksis. Er det noe korona-pandemien lærte oss, var det hvor avhengig vi er av fellesskapet og at vi stiller opp og viser solidaritet. Sterke fellesskap skaper den trygghet alle folk trenger i sine liv. Arbeiderpartiet er garantisten for dette.

Jeg har vært folkevalgt i bydelen min og var en periode leder for bydelsutvalget på Bøler. Før jeg kom på Stortinget i 2021, var jeg seks år medlem av Oslo bystyre og fikk nær kjennskap til utfordringene til hele Oslo. De erfaringer jeg har fra politikken og livet mitt i byen har jeg tatt med meg inn på Stortinget. Vi trenger folk på Stortinget som står opp for Oslo, og den rollen ønsker jeg å ta!

Sjøl spilte jeg fotball og gikk på langrenn i barndommen, men var aldri særlig god. Mitt engasjement innen fotballen er først og fremst på TV’en når Liverpool spiller. Vi har hatt barn på Bøler fotball og på innebandy. I 10 år har vi hatt barn i korpset og jeg var styreleder for korpset i fem år. Så frivilligheten ligger mitt hjerte nær og jeg har og mange sekker med dopapir til inntekt for korps og skoleturer. Nå er jeg engasjert i Osloidretten som nestleder i Oslo idrettskrets.