Stortingsrepresentant

Trine Lise Sundnes

Trine Lise er stortingsrepresentant for Oslo og sitter i utenriks- og forsvarkomiteen på Stortinget.

Trine Lise Sundnes

Jeg heter Trine Lise og har min bakgrunn fra fagbevegelsen og LO. Hele mitt voksne liv har jeg jobbet for å fremme et anstendig arbeidsliv nasjonalt og internasjonalt hvor et organisert arbeidsliv står sentralt. Gjennom LO og fagforbundet Handel og Kontor, gjennom europeisk fagbevegelse og i FNs arbeidslivsorganisasjon ILO.

Nå er jeg stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet i Oslo. Min erfaring fra partssamarbeid og arbeidslivsproblematikk som tillitsvalgt fra arbeidsplass til forhandlingsbord nasjonalt og internasjonalt vil komme godt med på stortinget. Å styrke den norske modellen og legge til rette for at seriøse virksomheter ikke utkonkurreres av useriøse aktører, det handler både om å sikre konkurranse på like vilkår, ta anstendig arbeid på alvor og bekjempe økende forskjeller.

Vi må gjøre mer for å få bekjempe ledighet og få flere i jobb. Arbeid til alle, et trygt og anstendig arbeidsliv er derfor noe av det viktigste vi kan prioritere i Norge.

Jeg brenner for mulighetene som ligger i å forene arbeidsliv, klimakutt og rettferdig omstilling. De tryggeste jobbene er de som spiller en rolle i en verden som tar klimakrisen på alvor. Norge har alle muligheter til å lykkes med innovasjon og videreutvikling av norske virksomheter for å bidra til å nå klimamålene.  Det er bra for den enkelte, bra for norsk konkurransekraft og bra for landet vårt.

Jeg ser kampen tillitsvalgte landet rundt står i for å bli tatt på alvor når de ønsker seg et seriøst og trygt arbeidsliv. Som stortingsrepresentant og ombud for Oslo vil jeg sloss for at flere historier får komme frem, at tillitsvalgtes posisjon trygges, og at alle som er ansatte i Norge får de rettighetene vi har krav på. Et velorganisert arbeidsliv og et sterkere tilsynsapparat er veien til seriøsitet i arbeidslivet og trygge arbeidsplasser.