Stortingsrepresentant

Kamzy Gunaratnam

Kamzy er stortingsrepresentant for Oslo og sitter i helse-og omsorgskomiteen på Stortinget.

Kamzy Gunaratnam

Jeg er født på Sri Lanka, kom først til Hammerfest og vokste opp i Groruddalen. Foreldrene mine kom til Norge med kun ungdomsskoleutdanning og har gjort alt de kunne for å gi oss barna de beste forutsetninger. Likevel vil vi si, at det ikke bare er hardt arbeid som kan foreklare at det for oss gikk så bra. Gode veier inn i arbeid, en god skole, støtte om man trengte hjelp og fellesskap var helt avgjørende.

Barn, unge og voksne i hele Oslo har mye å bidra med til Oslo og jeg er stolt av kulturen og mangfoldet Oslo er. Hvis vi forventer at folk skal bidra, må vi ta utgangspunkt i at alle har noe å bidra med. 

Det typiske for Norge er vårt høye tillitsnivå. Når flest mulig er i jobb, alle spleiser på felles goder som helsehjelp, skole, et organisert arbeidsliv så stoler vi også mer på hverandre og kan leve bedre og enklere liv. Etter åtte år med høyreregjering er det gjort altfor lite for å få flere inn i arbeidslivet og en lønn å leve av. Mange er bekymra for neste måned og for om de har en jobb i fremtiden. Vi trenger en ny regjering, en ny politikk som prioriterer at folk kommer i jobb så flere kan oppleve trygghet i sin hverdag. 

Trygge jobber til alle er derfor jobb nummer én. Sammen med en aktiv næringspolitikk for å skape flere jobber både i by og land, nye industrieventyr for data og energi så vil vi klare å skape nye trygge jobber over hele landet. Da vil flere, som mine foreldre, få muligheten til å skape seg et liv for seg og sine med frihet og trygghet.