Årsmøte 2020 vedtak og sakspapirer

Her finner du årsmøtepapirer og vedtak

Det innkalles til årsmøte i Oslo Arbeiderparti 20. og 21. mars 2020. Møtet holdes i Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass 1. 

Årsmøtet starter fredag 20. mars kl. 16.30.
Lørdag 21. mars starter møtet kl. 09.00.
Dagsorden for møtet ettersendes representantene.

Forslagsfristen til årsmøtet er fredag 20. februar. Forslag til årsmøtet må være vedtatt innsendt av partilag, bydelsparti, AUF-lag eller AUF i Oslo.

Partilagene må avholde eget årsmøte og levere protokoll, årsberetning og regnskap til Oslo Arbeiderparti før 20. mars for å kunne stille på årsmøtet. Om partilagene velger nye representanter til årsmøtet/representantskapet må fullmakt for disse, i form av protokoll fra partilagets årsmøte, være Oslo Arbeiderparti i hende senest 6. mars.

På dette årsmøtet ønsker partistyret å dele den politiske debatten i to deler.
Første del av debatten vil bli om de innkomne forslagene. Denne debatten vil bli fredag kveld. Del to av debatten vil bli etter innledningen om den politiske situasjonen lørdag.
Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om debattopplegget.

Årsmøtefesten arrangeres lørdag 21. mars. Mer informasjon kommer senere.

Valgkomiteens første innstilling til valg på årsmøtet i 2020
Valgkomiteen har mottatt innspill på kandidater til partistyret og andre verv og det har vært et stort engasjement fra partilagene i Oslo Arbeiderparti.

Valgkomiteen har ut fra en totalvurdering kommet fram til en enstemmig innstilling, og ber om en tilbakemelding fra partilagene på denne innstillingen.

Høringsfristen er fredag 28. februar 2020.

Tilbakemeldingene sendes på e-post til valgkomiteens sekretær Linn Junker Nygaard: [email protected]


Lykke til med arbeidet frem mot årsmøtet!

Er du enig med Oslo Arbeiderparti om Årsmøte 2020 vedtak og sakspapirer?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker