Inkludering, idrett, bolig og byutvikling

Våre resultater etter fire år i byråd.

oslo

Resultater etter fire år i byråd - inkludering, idrett, bolig og byutvikling

Vi legger til rette for at ulike mennesker skal få like muligheter til å leve gode liv i Oslo. Flere barn og unge får mulighet til å ta del i idrett, kultur og frivillighet. Flere og bedre boliger bygges, nye områder oppgraderes og et variert arbeidsmarked etableres.

De siste fire årene er valgløfter blitt til virkelighet. Her kan du lese mer om våre resultater.

Bydelsøkonomi

 • Vi har styrket bydelsøkonomien med over 1,9 milliarder kroner slik at bydelene kan tilby innbyggerne bedre tjenester der de bor, som for eksempel flere barnehageplasser og flere ansatte som har bedre tid til omsorg og hjelp for eldre som trenger der.  

Idrett

 • Vi har rehabilitert og åpnet Romsås bad og Nordtvet bad. Holmlia er under oppussing. Friidrettsanleggene på Stovner og Lambertseter er rehabilitert.
 • Vi har bygget 10 nye kunstgressbaner: Gressbanen (2016), Haraløkka (2016), Voldsløkka (2016), Prinsdal (2016), Monolitten (2017), Kringsjå (2017), Holmlia (2017), Disen (2018), Kalbakken (2018) og Kampen mini (2018).
 • Vi har også pusset opp 26 kunstgressbaner med nytt gressdekke m.m.: Linderud (2016), Romsås (Humleby) (2016), Hallager (2016), Haugerud (2016), Haraløkka (2016), Kringsjå KG (2016), Mortensrud (2016), Kalbakken øvingsfelt (2016), Løren 1 (2016), Løren 2 (2016), Ellingsrud (2016), Greibanen (2016), Grorud (2016), Prinsdal (2016), Tveita (2016), Vestli (Jesperudjordet)(2016), Brynbanen (2017), Frigg (Marienlyst) (2017), Trasop idrettspark (Godlia) (2017), Trasop idrettspark (Godlia) (2017), Furuset aktivitetspark (2018), Lindeberg (2018),  Romsås (Humleby NM) (2018), Monolitten (2018), Nordstrand KG 2 (2018) og Abildsø kunsgressbane (2018).
 • Vi har bygget ny landhockey- og kunstisbane på Voldsløkka.
 • Vi har bygget ny flerbrukshall med brytedel på Lambertseter
 • Vi satser på vinteridrett og har fått på plass nytt skianlegg med kunstsnøanlegg og rulleskiløype i Lillomarka Arena og videreutviklet skianlegget på Skullerud med kunstsnøanlegg også her.
 • Vi har etablert flere klatrevegger, streetbasketanlegg, treningsapparater og skateanlegg på Nordstrand og Colosseum Torg, fordi vi gjør det enklere å drive med idrett der folk bor.
 • Vi har også satt i gang arbeidet med ny vannsklie på Frognerbadet.
 • Vi satte halv pris for barn og unge på alle våre bad. Flest mulig må få lære å svømme og bli trygge i vannet.
 • Vi har utvidet åpningstiden i Vestkantbadet, Furuset bad, Holmlia bad og Frognerbadet i helgene.
 • Vi har doblet antall obligatoriske svømmetimer fra 10 til 20 timer i Osloskolen. 

Bibliotek

 • Vi har oppgraderte bibliotekene på Furuset, Tøyen, Bjerke, Røa, Stovner og Grünerløkka, og innført meråpningstid på åtte bibliotek i Oslo, fordi bibliotekene er en viktig gratis møteplass og kilde til kunnskap, kultur og litteratur for alle. Vårt byråd har sørget for åtte meråpne bibliotek: Bøler (2016), Tøyen (2017), Bjerke (2017), Røa (2017), Furuset (2017), Stovner (2018), Oppsal (2018) og Nordtvedt (2018)

Boligbygging og byutvikling

 • Vi har sørget for et taktskifte i boligbyggingen i Oslo. I 2017 ble det gitt igangsettingstillatelser til 6493 nye boliger i Oslo, det høyeste tallet på ti år, fordi vi vil ha en by med plass til alle, ikke bare de med størst lommebok.
 • Vi har forsterket områdesatsing i Groruddalen og Oslo sør, og utvidet satsingen i Oslo indre øst til både å gjelde Tøyen og Grønland. Områdesatsing gir bedre bomiljø i utsatte områder og er viktig for å lykkes med god inkludering. Mens staten har redusert sitt bidrag, har vi økt vårt bidrag.
 • Vi har forsterket Groruddalssatsingen og startet nye områdesatsinger i Oslo sør og Indre øst. Satsingene skal gi gevinst i form av bedre nærmiljøer i byens utsatte områder og bedre tjenester innen oppvekst, utdanning og sysselsetting.

Kommunale boliger

 • Da vi overtok i 2015 var mer enn halvparten av Oslos 10.744 kommunale boliger i Sagene, Gamle Oslo og Grünerløkka. For byrådet er det et mål å spre den kommunale boligmassen til de vestlige bydelene. Kommunen har stort sett handlet boliger vest i byen.
 • Vi har bedret bomiljøet i kommunale gårder i syv bydeler. Det betyr at uteområdene er rustet opp med lekeapparater, belysning, plantekasser og utemøbler, og det foregår nå aktiviteter som leksehjelp, ferieturer og nabolagsfester, for at barn og unge skal få et bedre og tryggere oppvekstmiljø.
 • I 2017 ble det prioritert 50 millioner kroner til boligsosialt arbeid og bomiljø i kommunale boliger. I 2018 ble utbyttet fra Boligbygg redusert med 50 millioner, og 2019 med ytterligere 40 millioner kroner (altså totalt 90 millioner). Samtidig har vedlikeholdsbudsjettet til rehabilitering økt fra 110 millioner kroner til 250 millioner årlig. Bystyret vedtok 12. desember 2018 at byrådet skal legge frem en sak «med en vurdering av dagens praksis for fastsetting av husleie for de kommunale boligene sett i lys av disse endringene. Gjengs leie som prinsipp for leiefastsettelse er del av det som evalueres i saken.

LHBT+

 • Vi har opprettet et eget Råd for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo, for å sikre inkludering av seksuelle minoriteter.
 • I budsjettene har byrådet styrket støtten til Pride og frivillige organisasjoner som FRI Oslo og Akershus, m.fl. med flere millioner.
 • Byrådet avgir også sommeren 2019 en ny handlingsplan for kjønn- og seksualitetsmangfold i Oslo med 30 tiltak for å bekjempe diskriminering og fremme inkludering av Oslos kjønn- og seksualitetsmangfold

Er du enig med Oslo Arbeiderparti om Inkludering, idrett, bolig og byutvikling?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker