Byutvikling, bolig, idrett, kultur og LHBT+

Våre resultater etter sju år i byråd.

oslo

Resultater etter sju år i byråd - byutvikling, bolig, idrett, kultur og LHBT+

Vi legger til rette for at ulike mennesker skal få like muligheter til å leve gode liv i Oslo. Flere barn og unge får mulighet til å ta del i idrett, kultur og frivillighet. Flere og bedre boliger bygges, nye områder oppgraderes og et variert arbeidsmarked etableres.

De siste sju årene er valgløfter blitt til virkelighet. Her kan du lese mer om våre resultater.

Byutvikling

 • Oslo får en dobling i antall over 80 år fram mot 2030. Alle skal være sikre på å få sykehjemsplass når de trenger det, og sykehjemmene skal omgjøres fra å være institusjoner til å bli hjem for eldre. Derfor gjennomfører vi nå et omfattende program for å modernisere eksisterende sykehjem og bygge nye. Vi har siden 2015 åpnet 595 moderne sykehjemsplasser i fordelt på sykehjem i Alna, Vestre Aker, Ullern og Nordstrand.
 • I 2020 åpnet vi Solfjellshøgda helsehus (kortids- og rehabiliteringsplasser), i 2021 åpnet vi Lindeberghjemmet (1120 plasser) og har vi åtte nye sykehjem under bygging for åpning før 2024: Dronning Ingrids hage (130 plasser, ferdig i 2022), Lambertseterhjemmet (130 plasser, ferdig i 2022), Tåsenhjemmet (130 plasser), Majorstuhjemmet (120 plasser, ferdig i 2023), Furuset Hageby (112 plasser, ferdig i 2023), Oppsalhjemmet (100 plasser, ferdig i 2024) og Mortensrudhjemmet (140 plasser, ferdig i 2024).
 • Oslos legevakt holder til i bygg som delvis går tilbake til 1800-tallet. Vi vil gi Oslo en ny, større og bedre legevakt og utrede flere lokale helsesentre. Det første spadetaket for ny storbylegevakt på Aker ble tatt 4. mars 2020. Den nye legevakta skal åpnes i 2023 med moderne og oppdaterte lokaler på 26.000 kvadratmeter. På normaldager vil legevakta kunne behandle ca. 1000 pasienter og ta imot 50 ambulanser i døgnet.
 • Byrådet har lagt frem og fått vedtatt 16 områdeplaner som sikrer helhetlig byutvikling med torg, møteplasser, grøntområder og boliger, på: Bjerke, Breivoll, Bryn, Filipstad, Frysja, Furuset, Haraldrud, Hasle-Valle Hovin, Lilleaker, Løren, Mortensrud, Nedre Rommen, Rødtvet, Trosterud og Haugerud, Stovner, og Vollebekk.
 • Vi har opprettet egne områdesatsinger for Oslo sør (2018) og Oslo indre øst (2019), og inngått samarbeid med staten om tiltak for å løfte bomiljø, oppvekst og sysselsetting i disse områdene. Vi har videreført Groruddalssatsingen med ti nye år (2017–26), og økt bevilgningene sammenliknet med det borgerlige byrådet. I 2015 var det 1 områdesatsning, mens det i 2020 vare hele 3 områdesatsninger. Vi skal bruke 476 millioner kroner til områdesatsinger frem mot 2024
 • Nå er havna i Oslofjorden renere enn på 100 år. Vi skal kutte 85 prosent av klimautslippene i havna innen 2030, og på sikt skal havna bli helt utslippsfri. Arbeidet er godt i gang: Danskebåten er koblet til landstrøm, Nesoddfergene er blitt elektriske, i fjor fikk vi den første elektriske øybåten i trafikk, innen sommeren 2022 vil alle øybåtene være elektriske, hurtigbåtene blir elektriske fra 2024. Dette er ikke et resultat av en naturlig utvikling, men av politikk. Det rødgrønne byrådet bruker innkjøpsmakta som kommune til å stille klimakrav hver gang vi kjøper varer og tjenester, og det er vi veldig glad for at vi har et næringsliv som følger opp.
 • Oslotrær-prosjekt er godt i gang å leverte på sitt første vekstmål i 2021 på 1000 trær. Det har blitt etablert planteskole, og den årlig opptrapping frem mot 2030 er i rute. Sammen med private og utbyggere skal Oslo nå målet om å ha plantet 100.000 trær innen 2030. Oslotrær bidrar også til å gjøre grå byrom grønne ved å lage lommeskoger. Før sommeren 2022 skal vi bygge en liten skog i Kolstadgata. Det blir tre små «øyer» med til sammen nesten 60 trær, busker og andre nyttevekster.Midt i gata står det en drivhuskonteiner, der bydelsbonden dyrker urter, grønnsaker og blomster sammen med ungdommer i sommerjobb.

Bolig

 • Siden 2015 er det igangsatt bygging av nesten 24 000 nye boliger i Oslo, noe som er godt over behovet for nye boliger utløst av befolkningsvekst (ca. 22 000). Byrådet har videre lagt frem og fått vedtatt i bystyret reguleringer for ca. 19 000 nye boliger, noe som inkluderer både detaljreguleringer og områdeplaner (ikke Gjersrud-Stensrud). Vi har også satt i gang arbeidet med å utvikle en tredje boligsektor, og har blant annet lansert Oslobolig for å gjøre det lettere å komme inn på boligmarkedet. Vi ligger an til å ha lagt til rette for 1 000 nye boliger i tredje boligsektor i løpet av 2023.
 • Byrådets eget boligselskap Oslobolig skal gi oslofolk som ellers ikke får lån, hjelp inn på boligmarkedet. Eiermodellen står sterkt i Norge, men i Oslo har det blitt stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet.  Oslobolig er en av flere løsninger Byrådet tester ut. Gjennom samarbeid med kommersielle aktører gjør vi flere boliger tilgjengelig for flere, gjennom at folk kan kjøpe deler av boligen, såkalt deleie. Ambisjon er å nå 1000 boliger i løpet av fem til syv år. De første boligkjøperne skal kunne kjøpe bolig gjennom Oslobolig allerede i 2022 når første prosjekt står klart. Oslobolig ville ikke vært mulig for Oslo kommune å gjøre på egenhånd. Vi er avhengig av å ha med profesjonelle aktører og Oslosbolig er et samarbeid mellom Oslo Kommune, OBOS, Bane Nor Eiendom og NREP. Ikke minst blir Norges største bank DNB med på laget for å sikre lån til de som ønsker å kjøpe bolig gjennom Oslobolig. Med Oslobolig tar vi et stort steg mot å gjøre Oslo til en inkluderende by.

Idrett

 • Vi har doblet antall obligatoriske svømmetimer i Osloskolen for å bidra til at barn og unge blir bedre svømmere. I 2015 var det 10 obligatoriske svømmetimer i Osloskolen, mens det i 2022var 20 obligatoriske svømmetimer i Osloskolen. Siden 2015 er opplæringstiltakene i svømming blitt innrettet mot tidligere innsats og større kontinuitet oppover i årstrinnene. Innsatsen overfor elever med større behov er videreført og det er innført tiltak for bedre kvalitet i opplæringen. Den sentrale kartleggingen av elevenes svømmeferdigheter etter fullført 4. trinn følger nå de syv øvelsene i den nasjonale obligatoriske ferdighetsprøven. I tillegg til de 20 timene på 3. - 4. trinn, gis det nå opplæring på 1. og/eller 2. trinn, 5. - 7. trinn og 8. - 10. trinn.
 • Oslo sjøskole holder heldagskurs i livredning for elever på 9. trinn. Antall elever på kurset har økt fra 2108 i 2015 til 4521 i 2021. Skoleåret 2021-22 har alle klasser på 9. trinn fått invitasjon til kurset. Sommerskolen har utvidet sitt tilbud til også å inkludere rene svømmekurs.
 • Siden 2018 har Utdanningsetaten arrangert heldagskurs i samarbeid med Norges idrettshøgskole. Kursene har hatt til hensikt å bidra til kompetanseutvikling hos skolenes ansatte for å styrke kvaliteten på elevenes svømmeopplæring. Livredningsprøven i basseng og utendørs har vært en integrert del av kurset.
 • Et helt nytt bad på Stovner har planlagt åpning i 2023 som det første nye badet i Oslo siden 1983. Vi har også utvidet åpningstidene på de eksisterende badene. Vi bygger nytt bad på Stovner, nytt Tøyenbad og nytt Manglerud bad. Vi har pusset opp Nordtvedt, Romsås og Holmlia. Bøler er ferdig rehabilitert og gjenåpnet i 2022. Vi skal rehabilitere Frognerbadet, hvor vi også har bygget en ny sklie. Vi vurderer om vi kan få til nytt bad på Sogn, og utreder alternativer for nytt bad på vestkanten.
 • Vi har bygget 14 nye flerbrukshaller, 18 nye kunstgressbaner i Oslo og rehabilitert 42 kunstgressbaner. Vi har bygget seks nye friidrettsanlegg, to nye ishaller, fire nye klubbhus, et nytt skianlegg og et arenabygg på Skullerud, og klatrevegger, streetbasketanlegg, treningsapparater og skateanlegg på Nordstrand og Colosseum Torg.
 • Frem mot 2024 skal byrådet investere 5,5 milliarder kroner i nye, oppgraderte eller rehabiliterte idrettsanlegg. Det inkluderer blant annet nye flerbrukshaller på Majorstuen, Korsvoll, Tokerud og Tøyen.

Kultur

 • Vi har åpnet nytt hovedbibliotek i Bjørvika som er hele Oslos nye storstue. Biblioteket ble kåret til «Verdens beste folkebibliotek 2021» av den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLA. Antall nye lånere hos Deichman økte med 64 % fra 2019 til 2021. Mer enn halvparten av nyregistreringene ble gjort i Bjørvika.
 • Vi har åpnet et eget barne- og ungdomsbibliotek på Tøyen og innført meråpent bibliotek ved 13 lokalbibliotek. Meråpent bibliotek gjør at innbyggere kan bruke bibliotekene fra kl. 07.00 til 23.00.Vi har oppgradert bibliotekene på Furuset, Tøyen, Bjerke, Røa, Stovner, Torshov og Grünerløkka.Antall utlån: 2017: 2 179 215 og 2021: 2 317 724. Antall nye registrerte lånere: 2017: 29 000 og 2021: 42 000
 • Deichmans digitale samling er oppgradert og utvidet. E-bøker og lydbøker er viktige drivere for økningen i utlån.
 • Uten å ha medregnet åpningen av det nye hovedbiblioteket i Bjørvika har antall bibliotekbesøk økt med 30 prosent fra 2015 til 2019. I pandemien gikk besøkstallene ned, men er raskt på vei opp igjen. I 2015: 3,3 besøk per år per innbygger, i 2019: 4,3 besøk per år per innbygger og 2021: 3,9 besøk per år per innbygger. Antall arrangementer på bibliotekene har økt med 155 prosent fra 2015 til 2019.
 • Vi har gjort inngangen til Oslo kommunes museer (Popsenteret, Vigelandsmuseet og Munchmuseet) gratis for skoleelever og barnehagebarn. Vigelandsmuseet og Munchmuseet har dessuten gratis inngang for barn i hele åpningstiden. Munchmuseeet har gratis inngang for alle en gang i uka.
 • Vi har vernet 414 dekar grøntområder i Oslo (som tilsvarer 58 fotballbaner), og 514 dekar med kulturminner og kulturmiljø. Fra 2015 til 2022 har vi omdannet 9665 dekar fra industriskog til mer naturlig, flersjiktet skog med plukkhogst i stedet for flatehogst som er bedre for biologisk mangfold. Fra 2017 til 2022 har vi restaurert 427 dekar med myr som tidligere ble gravd opp. Myrene er en viktig naturtype i Oslo, som lagrer vann, beskytter oss mot tørke og flom, lagrer karbon og huser viktig naturmangfold.

  LHBT+

  • Vi har opprettet et eget Råd for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo, for å sikre inkludering av seksuelle minoriteter.
  • I budsjettene har byrådet styrket støtten til Pride og frivillige organisasjoner som FRI Oslo og Akershus, m.fl. med flere millioner.
  • Byrådet avgir også sommeren 2019 en ny handlingsplan for kjønn- og seksualitetsmangfold i Oslo med 30 tiltak for å bekjempe diskriminering og fremme inkludering av Oslos kjønn- og seksualitetsmangfold

  Er du enig med Oslo Arbeiderparti om Byutvikling, bolig, idrett, kultur og LHBT+?

  Takk for din tilbakemelding!

  Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


  Eller se andre måter å engasjere seg

  Takk for din interesse!

  Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

  Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

  Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

  Se andre politiske saker