Medlemsansvarlig

Maria Qureshi

Maria Qureshi

Etter 22. juli meldte 14-år gamle Maria Qureshi seg inn AUF. Hun ville kjempe mot hat, ekstremisme og rasisme. I dag har hun en bachelor i Statsvitenskap hvor hun skrev om høyreekstremisme og Brexit-kampanjen. Nå stiller hun til bystyret i Oslo som kandidat nummer 26.