Vil du bli politisk rådgiver i Oslo Arbeiderparti?

Oslo Arbeiderparti er Oslos største politiske parti med flere tusen medlemmer. Valget i 2015 ga oss etterlengtet byrådsmakt og nå er vi i gang med å forberede gjenvalg neste år. 

Årsmøtet, som er partiorganisasjonens øverste organ, holdes annet hvert år og velger partistyre for perioden. Partikontoret består av 3 fast ansatte og ledes av årsmøtevalgt partisekretær. Det er nært samarbeid mellom partikontoret, bystyregruppa og Arbeiderpartiets medlemmer i byrådet.

Oslo Arbeiderparti har kontor på Youngstorget.

Fra feiringen i 2017

Ledig stilling som politisk rådgiver

Nåværende politisk rådgiver slutter etter flere år i stillingen. Vi ser nå etter hans etterfølger og søker etter rett person for snarlig tiltredelse.  

Vi ønsker en medarbeider med:

- bred erfaring fra politisk og organisatorisk arbeid

- god skriftlig og muntlig framstillingsevne

- god kjennskap til arbeiderbevegelsens organisasjoner

- stor arbeidskapasitet, som liker et hektisk miljø og evner å jobbe selvstendig

Det stilles krav til åpenhet, lojalitet og gode samarbeidsevner. Kunnskap om organisasjonsutvikling, økonomioppfølging, kommunikasjonsarbeid og kjennskap til bruk av digitale kanaler og sosiale medier er ønskelig. Oslo Arbeiderparti har stor aktivitet og stillingen medfører en del kvelds- og helgearbeid. Det må også påregnes intensive arbeidsperioder, som i valgkamper og i forkant av større arrangementer.

Vi kan tilby:

- en utfordrende jobb

- interessante arbeidsoppgaver

- spennende politisk miljø

- hyggelige kolleger

Stillingen lønnes etter overenskomsten mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening og Handel og Kontor i Norge, AAF/HK ltr.56-ltr.67 (fra kr.521.158,- til kr 633.115,- pr. år) avhengig av ansiennitet.

Søknaden sendes på e-post til: Oslo Arbeiderparti v/partisekretær Øyvind Slåke

E-post: [email protected]

Søknadsfrist er utvidet til 11. november 2018.

Spørsmål om stillingen kan rettes til partisekretær i Oslo Arbeiderparti, Øyvind Slåke, tlf. 9075 3236.