Vi topper laget rundt de yngste

I skolegården på Møllergata skole sitter nestleder Trond Giske og Oslos oppvekst- og kunnskapsbyråd Tone Tellevik Dahl. De siste årene har de frontet Arbeiderpartiets skolepolitikk fra Stortinget og Rådhuset.

Tone Tellevik Dahl og Trond Giske på Møllergata skole. Foto: Snorre Skjevrak

Tone Tellevik Dahl og Trond Giske. Foto: Snorre Skjevrak

Tekst: Halvard Hølleland

– Det viktigste først: Hva var deres favorittfag på skolen?

– Naturfag, sier Trond. Tone forteller at hun likte matematikk best.

– Hvorfor bør Arbeiderpartiet bestemme skolepolitikken i Norge?

– Arbeiderpartiet har ikke hatt kunnskapsministeren på 16 år. Nå er det vår tur, sier Tone.

– I Oslo har vi sett hvor viktig det er at Arbeiderpartiet styrer skolen. Byrådet har toppet laget for de yngste med 120 nye lærere på ett år på 1.–4. trinn. Elever som trenger ekstra tid til å knekke lese-, skrive- eller regnekoden får bedre oppfølging. Aktivitetsskolen har på ett år blitt gratis for 6000 barn i Oslo, og fått et bedre innhold med blant annet kodekurs for alle 4. klassinger, sier Trond.

– Oslo har også som en av de første kommunene ansatt eget mobbeombud, skyter Tone inn.

Tone og Trond mener Arbeiderparti-byrådets skolepolitikk gir en forsmak på hva foreldre har i vente om Arbeiderpartiet vinner valget nasjonalt.

– Men merker elever og foreldre egentlig hvilket parti som styrer skolen?

– Ja, Møllergata skole får for eksempel tre ekstra lærere på 1.–4. trinn dette skoleåret takket være byrådets lærersatsing. Det monner på en skole som fra før av har 28 lærere på 1.–7. trinn. Møllergata skole får også vår nye aktivitetsskole, med flere aktiviteter, bedre kvalitet og gratis deltakelse. I tillegg har det jo vært en godt bevart hemmelighet at Høyre-byrådet bare betalte 80 prosent av kostnadene for nye elever i Osloskolen. Arbeiderparti-byrådet har fullfinansiert alle nye skoleplasser fra 1. januar 2017. Det merker selvfølgelig lærere, foreldre og elever, sier Tone.

Byråden forteller at Høyre/Frp-regjeringen har vært til lite hjelp for skolene i Oslo.

– I disse dager er det ungdomsskolene som merker det mest. Nå i sommer sier regjeringen opp 58 lærere på 16 ungdomsskoler i Oslo, som ble ansatt av den rødgrønne regjeringen. Men jeg er også veldig bekymret for at regjeringen ikke har tatt grep for å utdanne nok barneskolelærere, sier Tone.

– Høyre har mislyktes i det som skulle være deres store prosjekt, nemlig å gjøre læreryrket mer attraktivt. Søkingen til lærerutdanningen har gått ned, og tre av fire sier rapporteringen i skolen har økt. Dermed blir det mindre tid til elevene, sier Trond.

– Hva skiller egentlig Høyre og Arbeiderpartiet i skolepolitikken?

– Vi prioriterer skole fremfor skattekutt til de rikeste, slår ring om fellesskoler og at vi sier nei til kommersielle privatskoler. Høyre er også imot mye av det Arbeiderpartiet er for. Vi er for flere lærere og en lærernorm i skolen. Vi er for å gi alle kommuner beredskapsteam mot mobbing. Vi er for å erstatte skolefritidsordningen med en nasjonal aktivitetsskole med bedre kvalitet og makspris. Dette er Høyre mot, sier Trond.

– Det er også store forskjeller mellom Høyre og Arbeiderpartiet i hva vi vil at elevene skal lære på skolen. Mens Høyre først og fremst er opptatt av den tradisjonelle fagformidlingen, er Arbeiderpartiet opptatt av å ruste elevene for fremtidens arbeidsliv. Vi må gi elevene ferdigheter som ikke bare er viktig i skolefagene, men som er viktig for det livet barna skal leve. Vi vil for eksempel at sosiale, praktiske og kreative ferdigheter skal få større plass i skolen, og at elevene skal få langt bedre digitale ferdigheter enn det foreldregenerasjonen har. Barna skal ikke bare lære å forbruke teknologi, men også lære å skape den, sier Tone.

– I tillegg vil vi sikre at elevene får gode lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig. Derfor kommer vi til å gi en lese-, skrive- og regnegaranti, sier Trond.

– Blir det slutt på prøver i skolen?

– Nei, Arbeiderpartiet innførte kartleggingsprøver og dagens system med nasjonale prøver i skolen. Det har Høyre/Frp-regjeringen videreført. Men for Arbeiderpartiet er det aldri prøvene i seg selv som er målet. De er et verktøy for å sikre at ingen elever blir hengende etter, sier Trond.

– Hvordan vil dere unngå at så mange barn henger etter i skolen?

– 1 av 4 elever ender opp uten vitnemål eller fagbrev i Norge. Dette kunne vi unngått om vi hadde brukt de store ressursene i skolen tidlig og på elevene med de største behovene. Elever som faller fra i videregående har ofte falt av allerede i grunnskolen, sier Trond.

– Derfor har Arbeiderpartiet i Oslo innført «positiv forskjellsbehandling» i styringen av Osloskolen, sier Tone og fortsetter:

– I stedet for å behandle alle likt, behandler vi skolene og elevene ulikt. På skoler med mange elever som har svake språkferdigheter og store behov, setter vi inn flere lærere. Akkurat som vi gir gratis barnehage og gratis aktivitetsskole så flere kan delta. Det er bare på denne måten vi i praksis kan gi alle barn og unge like muligheter, forteller Tone.

– Og da er vi i kjernen av Arbeiderpartiets skolepolitikk: Alle skal få de samme mulighetene til å lykkes, uansett hvor mange hyllemeter de har med bøker i hjemmet eller hvor lang utdanning foreldrene har, avslutter Trond.

FAKTA

Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken. Ingenting er viktigere enn barna våre.

Arbeiderpartiet vil:  

· Ansette flere lærere med tid til hver enkelt elev i skolen.

· Innføre en lese-, skrive- og regnegaranti.

· Skape en trygg og mobbefri skole, blant annet gjennom en bedre skolehelsetjeneste og beredskapsteam mot mobbing.

· Sikre læreplass til alle som ønsker det.

· Gjøre skolefritidsordningen om til en aktivitetsskole med høy kvalitet og makspris.