Vi sikrer arvesølvet

Byrådsleder Raymond Johansen og næringsbyråd Geir Lippestad presenterte i dag avtalen som sikrer kommunen eierskap over Hafslunds strømnett og kraftproduksjon.

Raymond Johansen og Geir Lippestad presenterer avtalen som sikrer Oslo kommune eierskap over Hafslunds kraftproduksjon og nett.

Raymond Johansen og Geir Lippestad på pressekonferansen 26. april

Leder i Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, er storfornøyd.

- Dette er kanskje den viktigste beslutningen vi tar denne bystyreperioden. Det å sikre langsiktig offentlig eierskap til kraftproduksjon og strømnettet har alltid vært en viktig sak for Oslo Arbeiderparti. Mens vi har en regjering som selger landet, har vi at Arbeiderpartiledet byråd som sikrer viktig infrastruktur i fellesskapets interesser.

Arbeiderpartiet mener kommunen skal være en aktiv og god eier som sikrer offentlig styring av viktig infrastruktur.

- Gjennom denne avtalen sikrer vi offentlig eierskap til arvesølvet i kraftsektoren. Kontroll over naturressurser og viktig infrastruktur, samt rendyrkingen av Hafslund som et heleid nettselskap, har vært viktig for Arbeiderpartiet. Dette er en gledens dag for Arbeiderpartiet og de av oss som er opptatt av felleskapet, sier Frode Jacobsen.

Viktig for kommunens økonomi

Hvert år får kommunen utbytte fra kraftselskapets overskudd. Penger som går rett inn i kommunens budsjettet, og bidrar til barnehager, eldreomsorg og andre tjenester som er viktig for folk. Jacobsen påpeker at disse pengene er viktig for kommunens økonomi.

- I 2004 ville det forrige byrådet selge kommunen ut av Hafslund for 5 milliarder. Siden den gang har kommunen kunne ta ut tilsvarende sum i utbytte og selskapet er doblet i verdi. Det viser at det er riktig å holde infrastruktur som gir faste inntekter i fellesskapets eie.

Kommunen eier i dag 100 prosent av kraftselskapet E-CO, som driver vannkraftverk flere steder i landet, og 53 prosent av Hafslund. Med avtalen øker kommunen sin eierandel i Hafslund kraft til 90 prosent. Hafslund kraft blir et datterselskap av E-CO, noe som gir stordriftsfordeler og muligheter i utviklingen av norsk kraftproduksjon i årene som kommer. Den delen av Hafslund som opererer strømnett skal i sin helhet eies av kommunen

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, er storfornøyd med avtalen

Dette er en fremtidsrettet investering, ifølge Frode Jacobsen.

- Vannkraft er en evigvarende naturressurs og viktig infrastruktur, som over tid har vist seg å være en trygg og god investering. Med denne avtalen sikrer vi langsiktighet. Også i de kommende årene vil Oslo få inntekter fra kraft som vi kan bruke til innbyggernes beste.

Bidrar til det grønne skiftet og sikrer arbeidsplasser

Som del av avtalen blir Hafslund varme slått sammen med energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Det nye selskapet skal eies delt med finske Fortum, som driver flere forbrenningsanlegg rundt omkring i norden. Fortum har kompetanse som blir viktig i det grønne skiftet. Dette styrker Klemetsruds muligheter for å bli valgt til nasjonalt testanlegg for karbonfangst, noe som er viktig får å nå kommunens klimamål.

Hafslund Marked, som driver med salg av strøm, selges.

- Strømsalg er ikke kommunens oppgave. Vi er først og fremst opptatt av å eie kraftproduksjonen og strømnettet, selve arvesølvet, sier Frode Jacobsen.

Byrådsleder Raymond Johansen er opptatt av at saken vil slå positivt ut for de ansatte.

- Denne transaksjonen vil sikre eksisterende arbeidsplasser og også gi grunnlag for flere arbeidsplasser fremover fordi selskapene vil være langt bedre rigget.

Saken må godkjennes i bystyret, der den forventes å få flertall. Gitt godkjenning i alle instanser og beregnet saksgang av formalitetene vil avtalen være ferdig gjennomført tidlig i august. 

Les mer om saken på oslo.kommune.no