Illustrasjon arbeid

Vedtatt representantskapsuttalelse: Et arbeidsliv for alle

8. september 2020 vedtok Oslo Arbeiderparti uttalelsen "Et arbeidsliv for alle" på sitt representantskap.Se uttalelsen vedlagt.