Valgkomiteens første forslag

Valgkomitéen har i sitt arbeid forsøkt å komme fram til et forslag som vil finne bred støtte i organisasjonen og tar hensyn til den viktige rollen som partistyret skal ha fram mot valget 2023 og for arbeidet i partiorganisasjonen de neste to årene.Vi ber nå om tilbakemelding fra partilagene. Frist for å sende høringssvar er fredag 3. mars kl. 12:00. Valgkomiteen legger frem sin endelige innstilling fredag 10. mars.Spørsmål om komiteens arbeid kan rettes til leder Julie Lødrup på telefon 970 15 952.Vedlagt her finner du:- lagenes innspill første runde- valgkomiteens første forslag