Salen under representantskapet

Uttalelser fra årsmøtet i Oslo Arbeiderparti

På et vellykket avviklet digitalt årsmøte i Oslo Arbeiderparti 12.-13.mars 2021, ble det vedtatt mye politikk og innspill til partiprogrammet til Arbeiderpartiet. 

Det ble også vedtatt en rekke uttalelser om blant annet ruspolitikk, likestilling, atomvåpen, klima og antirasisme.  I dokumentet under finner du uttalelsene som ble vedtatt på årsmøtet. 

Tusen takk for