Tre av seks med faglig bakgrunn!

Denne uken har tre av seks stortingsrepresentanter fra Oslo bakgrunn fra Fagbevegelsen

original_1478638437_4317029

De tre kommer fra store forbund i privat sektor. Vegard Wennesland er ansatt i Fellesforbundet, mens Inger Helene Vaaten jobber i handel og Kontor. Truls Wickholm møter fast på Stortinget og har bakgrunn som tillitsvalg for EL&IT i Hafslund.

Inger Helene og Vegard har markert seg med å stille viktige spørsmål til regjering som angår faglig politiske spørsmål.

- Regjeringen har hevdet at mer midlertidige ansettelser skal få flere ungdom, innvandrere og mennesker med funksjonsnedsettelse inn i jobb. Jeg tror med all respekt å melde at dette bare er tull. Derfor har jeg stilt et spørsmål til Arbeidsministeren der jeg ber henne svare på hva som faktisk har skjedd, sier Vegard.

- Jeg har også avkrevd svar fra Arbeidsministeren, sier Inger Helene.

Hun har stilt spørsmål om forslagene til arbeidstid, som blant annet involverer at arbeidsgivere kan forkorte perioden med arbeidsfri i turnus uten å forhandle, vil forskyve maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

- Det er viktig med representanter som kjenner til hva som rører seg ute i fagbevegelsen. Vi kan ta ting videre, vi kan hjelpe til med å få svar på spørsmål og vi kan reise saker som er viktig for fagbevegelsen, sier Truls

På mandag reiser Inger Helen tilbake til Handel og kontor på Youngstorget, mens Vegard blir på Stortinget en uke til.