To nye ansatte i Oslo Arbeiderparti

Amal og Helge ser fram til å ta fatt på nye oppgaver på partikontoret

Oslo Arbeiderparti har ansatt Helge Stoltenberg som organisasjonsrådgiver og Amal Abdinur som programsekretær.Helge har vært BU-leder på Sagene i to perioder og har lang politisk og organisatorisk erfaring. 

Helge kjenner Oslo Arbeiderparti svært godt og vil bli en viktig ressurs i vårt organisatoriske arbeid.Amal er oppvokst på Søndre Nordstrand. Hun har vært aktiv i Trondheim Arbeiderparti og i organisasjonslivet i flere år. 

Amals erfaring og engasjement vil vi bidra til at vi sammen med programkomiteen får en aktiv og omfattende programprosess.

"Jeg gleder meg veldig til å begynne på partikontoret . Jeg gleder meg til å jobbe samme med gode kollegaer og de mange flotte tillitsvalgte og folkevalgte i Oslo Arbeiderparti. Sammen skal vi lage et enda mer levende parti med mye aktiviteter og god politikk", sier Helge Stoltenberg. "Jeg gleder meg til bli en del av et dynamisk arbeidsmiljø, og få være med å legge til rette for en viktig og spennende programprosess", sier Amal Abdinur. 

"Jeg er veldig glad for at de har takket ja til å jobbe hos oss", sier partisekretær Øyvind Slåke. "Sammen med Linn Nygaard sin lange erfaring på partikontoret og gode kjennskap til Arbeiderpartiet , vil partikontoret være godt rigget for for oppgavene vi står foran".