Tilbakemeldinger fra denne periodens tillitsvalgte

20. og 21. mars avholdes årsmøte i Oslo Arbeiderparti.Valgkomiteens oppgave er å foreslå kandidater til alle verv i følgende organ for perioden 2020- 2022:

- partistyret - fagligpolitisk utvalg - kontroll- og revisjonsnemnd - representantskapets protokollkomité - Oslo Arbeiderpartis representanter i landsstyret 

Valgkomiteen inviterer lagene til å foreslå kandidater til disse vervene. Vedlagt følger en liste over hvem som innehar vervene i dag, og hvem som har sagt ja til å stille til gjenvalg eller ikke.

Valgkomiteen vil legge vekt på at Oslo Arbeiderpartis organer skal være sammensatt slik at de gjenspeiler bredden i vår medlemsmasse.Vi ber derfor om at så mange lag som mulig sender inn forslag til hvem som bør være med å dele dette ansvaret. Lagene er også velkommen til å gi generelle og prinsipielle synspunkter på sammensetningen. Valgkomiteen ledes av Rune Tokle og har følgende medlemmer:Anette Sandvær, Eirin Faldet, Ellen Rønning Arnesen, Håvard Engebretsen, Kim Gabrielli, Mansoor Hussain, Nadeem Butt og Stine Feie Haram.Linn Junker Nygaard fra partikontoret er komiteens sekretær.For henvendelselser til valgkomiteen kan Rune Tolke treffes på telefon 977 38 557.