Tidenes største kollektivsatsing

- Dette er en gledens dag for Oslos innbyggere. Vi reduserer biltrafikken, ruster opp kollektivtilbudet og forbedrer Oslo-lufta. Hele byen vil få en enklere hverdag på grunn av avtalen vi nå har landet, sier byrådsleder Raymond Johansen.

original

Søndag ble Oslo og Akershus enige om en historisk avtale for transportpolitikken for Oslo-regionen. Det ble gjennomslag for ny sentrumstunell for t-bane, Fornebubane og finansiering av hele sykkelveinettet i Oslo. Til sammen betyr avtalen 48 friske milliarder mer til kollektivtrafikk og sykkelsatsing.

Arbeiderpartiets forhandlingsleder Andreas Halse er svært fornøyd med forhandlingsresultatet.

- 48 nye milliarder til kollektivtrafikk og sykkel er en fantastisk investering i et grønt og moderne Oslo, sier Halse.

Med avtalen blir det:

  • Ny sentrumstunnel for T-bane
  • Nytt signalanlegg og vogner på T-banen Fornebubane
  • Tverrforbindelse i Groruddalen
  • Oppgradering av T-banen og trikkelinjene
  • Fullfinansiert utbygging av sykkelveinettet
  • Ingen kapasitetsøkning på E18 inn mot byen

Realisering av ny T-banetunell og Fornebubanen

Ny T-banetunell gjennom Oslo er av flere beskrevet som Norges mest lønnsomme kollektivinvestering. Den nye tunellen gir nye stasjoner på Grünerløkka, Bislett og Youngstorget. I tillegg sikrer avtalen finansiering av nytt signalanlegg og nye vogner. Til sammen gir dette hyppigere avganger, bedret punktlighet og kraftig økning av kapasiteten på t-banen.

I avtalen er det også funnet løsninger for store kollektivprosjekter øst og vest i byen. Den lenge planlagte Fornebubanen fullfinansieres, og det er satt av penger til bane på Nedre Romerike og tverrforbindelse i Groruddalen. Med disse grepene realiserer byrådet prosjekter som det Høyreledede byrådet ikke klarte å løse.

Bedre luft og bymiljø

Oslo Arbeiderparti har lenge arbeidet for at ny E18 ikke skal gi trafikkøkning for Oslo. I avtalen er det enighet om å redusere biltrafikken inn til byen med 15 prosent innen 2019. Dette vil dramatisk forbedre luftkvaliteten i byen vår og redusere antall innbyggere som bor i rød sone, hvor utslippene er verst, med 90 prosent. Dette gjennomføres blant annet med rushtidsavgifter og økte bompenger, som gir umiddelbar effekt. Bilene som forurenser mest skal betale mest.

Det tas store grep for å bedre bomiljøet og bidra til byutvikling langs de store innfartsveiene. Det blir lokk over E6 i Groruddalen, E18 ved Filipstad, samt realisering av Manglerudtunellen og Røatunellen.

Et grønt skifte i transportpolitikken

Med Oslopakke 3 markerer byrådet et skrifte i hovedstadens transportpolitikk – i grønnere retning. Bevilgningen til kollektivtrafikk har økt med over 70 prosent sammenlignet med den forrige avtalen. De store pengene skal nå brukes på kollektivtransport fremfor vei, det blir reduksjon i trafikken inn til Oslo og renere luft. I Oslo betyr det at 93 prosent av bompengene skal brukes til kollektiv, sykkel og gange.

Avtalen forutsetter at staten holder løftet om 50 prosent finansiering av de store kollektivprosjektene. Den fremforhandlende avtalen må godkjennes i fylkestinget i Akershus 13. juni og i Oslo bystyre 22. juni.