Støtte til de streikende i Fellesforbundet

Fagligpolitisk utvalg i Oslo Arbeiderparti støtter hotell- og restaurantarbeiderne i streiken de nå står i.

original_1478641403_597529

Nå kjemper de streikende i Fellesforbundet en rettferdig kamp for lokal forhandlingsrett og tillegg til de lavest lønnede i hotell- og restaurantbransjen.

Fellesforbundets medlemmer i denne bransjen er blant de lavest lønnede i Norge, og er en gruppe som trenger et løft.

Den norske modellen med trepartssamarbeid og forhandlinger mellom arbeidsgivere og ansatte står sterkt i norsk arbeidsliv. Den har bidratt til utvikling av norske bedrifter og at ansatte har fått sin rettmessige del av verdiskapningen.

Fagligpolitisk utvalg støtter kravet om rett til lokale forhandlinger, slik at hotell- og restaurantarbeidere på riksavtalen også skal få muligheten til å få den lønnen de fortjener.

Vi står solidarisk sammen med de streikende!