Sterk medlemsvekst i Oslo Arbeiderparti

Ved utgangen av 2015 hadde Oslo Arbeiderparti 5.974 medlemmer. Det gjør Oslo Arbeiderparti til landets største partiavdeling, nær dobbelt så stort som landsgjennomsnittet.

original_1478638436_1783953

Oslo Arbeiderpartis styrke og oppslutning på grasrota rundt i byen er helt avhengig av at vi har mange medlemmer, sier Jan Bøhler. Nå begynner resultatene å vise seg etter mange års målrettet jobbing med verving og medlemspleie. Mens andre fylkespartier har sunket i medlemstall, har Oslo Arbeiderparti de siste femten årene økt med to tusen medlemmer til ca seks tusen. Vi har gått fra å være det tredje største fylkespartiet i Ap til å være det suverent største. Vi takker alle partilagene og partikontoret for innsatsen, og satser på en enda større medlemsvekst i 2016.

Vil du også være med på laget? Send 'nymedlem ap' til 1980 eller gå inn på http://arbeiderpartiet.no/blimed