En kvinne går forbi gamle trær på spikersuppa i Oslo. Foto: Øivind Haug

Stem på Åpen folkekirke i kirkevalget

Fordi også kirken trenger sterkere fellesskap.

Stem Åpen folkekirke i kirkevalget

8.-9. september er det kirkevalg i Den norske kirke, der det blant annet skal velges nye bispedømmeråd. Disse utgjør også Kirkemøtet, kirkens øverste organ. Dersom du har stemmerett ved kirkevalget, kan du stemme på Åpen folkekirke, uansett hvor i landet du bor.

Åpen folkekirke ønsker en kirke som fremmer menneskeverdet og motarbeider diskriminering, en kirke som står sammen med fattige og nødlidende i vårt eget og andre land, og som har et engasjement for klodens fremtid.  De ønsker en kirke som ser på alle som likeverdige og fremmer likebehandling uavhengig av for eksempel kjønn, seksuell orientering, etnisitet, alder og funksjonsevne.Åpen folkekirke vil at alle par som søker vigsel, skal møtes med samme respekt og tjeneste. De ønsker et livssynsåpent samfunn, bygget på respekt og likeverd, som fremmer fellesskap, og forståelse på tvers av religiøs og livssynsmessig tilhørighet.

Her kan du lese mer om Åpen folkekirke.

Åpen og demokratisk folkekirke

Rundt 70 % av befolkningen er medlemmer av kirken, og Arbeiderpartiets mål er at medlemmene skal utgjøre en demokratisk kraft som sikrer en folkekirke som er åpen og inkluderende med plass for ulike religiøse behov.

Arbeiderpartiet mener at valgordningen må sikre at medlemmer til lokalt, regionalt og sentralt nivå må organiseres gjennom direkte valg og gjennomføres samtidig med kommune- og fylkestingsvalgene. For Arbeiderpartiet er det viktig at den skrittvise selvstendighetsgjøringen og demokratiseringen av Den norske kirke fortsetter.

Vi skal ha takhøyde og toleranse for det religiøse mangfoldet i Norge. At folk på forskjellige måter kan leve ut sitt tros- eller livssyn er viktig for Norge – fordi alle mennesker skal kunne tro på det de vil, leve som de vil og gjøre det de vil.

Her kan du lese mer om kirkevalget i 2019.