Kirkevalget 2023

Stem på Åpen folkekirke i kirkevalget

Oppfordring til alle våre medlemmer som er med i kirka

Stem Åpen folkekirke i kirkevalget 2023

10. og 11. september er det også kirkevalg. Oslo Arbeiderparti oppfordrer våre medlemmer som er med i kirka om å delta i årets kirkevalg og stemme på Åpen folkekirkes liste. Da blir du med å bestemme kirkas fremtid. Stem digitalt HER.

En kirke for alle

Åpen folkekirke ønsker en raus og demokratisk kirke som ser på alle som likeverdige og fremmer likebehandling uavhengig av for eksempel kjønn, seksuell orientering, etnisitet, alder og funksjonsevne. 

Kirken som arbeidsgiver

Åpen folkekirke er også den eneste listen som har en forpliktende programformulering om at kirken skal være en seriøs arbeidsgiver. 

Les mer om Åpen folkekirke her: https://apenfolkekirke.org/

Sosialdemokrater som stiller til valg

To av kandidatene på Åpen folkekirkes liste til Oslo bispedømmeråd er medlemmer av Oslo Arbeiderparti: 1. kandidat Gard Sandaker-Nielsen og 5. kandidat Mats Kvaløy-Bjørbekk.

Hvem kan stemme?

Alle som er medlemmer i kirken og over 15 år kan stemme. Det gjelder uansett hvor i landet du bor.

Stem digitalt - på to minutter

Å stemme i kirkevalget er enklere enn noen gang. Du kan nemlig stemme digitalt, til og med 6. september. Det tar to minutter. Hvis du vil stemme digitalt, kan du gå på: kirkevalget.no/ 

Åpen og demokratisk folkekirke 

Rundt 64 % av befolkningen er medlemmer av kirken, og Arbeiderpartiets mål er at medlemmene skal utgjøre en demokratisk kraft som sikrer en folkekirke som er åpen og inkluderende med plass for ulike religiøse behov.

Arbeiderpartiet mener at valgordningen må sikre at medlemmer til lokalt, regionalt og sentralt nivå må organiseres gjennom direkte valg og gjennomføres samtidig med kommune- og fylkestingsvalgene. 

For Arbeiderpartiet er det viktig at selvstendighetsgjøringen og demokratiseringen av Den norske kirke fortsetter.Vi skal ha takhøyde og toleranse for det religiøse mangfoldet i Norge. At folk på forskjellige måter kan leve ut sitt tros- eller livssyn er viktig for Norge – fordi alle mennesker skal kunne tro på det de vil, leve som de vil og gjøre det de vil. 

Les mer om kirkevalget her: Kirkevalget (kirken.no)