Representantskapet 29. januar

Oslo Arbeiderparti vedtok styrket innsats mot barnefattigdom.

Vi ønsker at flere elever skal få hjelp med leksene sine.

Vi ønsker at flere elever skal få hjelp med leksene sine.

Cecilie Knibe Kroglund, leder for Arbeiderpartiets oppvekstutvalg, presenterte utvalgets arbeid. Presentasjonen ble etterfulgt av en engasjert debatt med 50 talere. Til slutt vedtok representantskapet uttalelsen Styrket innsats mot barnefattigdom.