Renominasjon

Det har blitt en forsinkelse i framleggelsen av tilbakemeldingene om renominasjon. Nominasjonskomiteen vil komme tilbake med fullstendig liste så raskt som mulig. Takk for tålmodigheten.