Regjeringen utsetter omstilling og grønt skifte

- Politikk handler om å ta tøffe valg. Med dette statsbudsjettet viser regjeringen et pinlig lavt ambisjonsnivå for klima og miljø. Det gir ingen mulighet til å nå Norges forpliktelser i Paris-avtalen og er ikke et budsjett for noe grønt skifte, sier byrådsleder Raymond Johansen som oppfordrer regjeringen å se til Oslos klimabudsjett og ambisjoner

original_1478640947_2145534

Ikke noe grønt skifte

Oslo kommune la forrige uke fram et eget klimabudsjett hvor målet er å kutte utslippene med over 800.000 tonn fram til 2020. I statsbudsjettet ser det ut til at regjeringen planlegger mindre CO2-kutt i hele Norge frem mot 2030 enn byrådet planlegger å kutte i Oslo de neste to årene.

- Regjeringen vil kutte vesentlig mindre i klimagassutslippene på landsbasis, enn det vi har satt som mål for Oslo alene. Når statsministeren i dag sier at hun «har nådd en grense» for miljøsatsing, er det både overraskende og bekymringsfullt, sier byrådsleder Johansen.

Regjeringen foreslår også å kutte bevilgningene til kollektivtransport i storbyene med over 200 millioner kroner.

- Jeg forstår at Trine Skei-Grande er svært skuffet over regjeringens budsjett, det er jeg også. Så registrerer jeg reaksjonene fra Nina Jensen som på vegne av miljøbevegelsen mener at dette er en avskjedssøknad fra regjeringen, sier byrådsleder Johansen.

Kutt for barn, eldre og arbeidsledige i Oslo

Regjeringen gir symbolsk støtte til enkelttiltak, samtidig som de overlater til kommunene å dekke de virkelig store kostnadene.

  • Regjeringen kutter støtten til opprusting av sykehjem. For Oslo kommune kan det bety opp mot 3 milliarder kroner i økte kostnader de neste ti årene.
  • Oslo kommune får heller ikke kompensert for barnevern på samme måte som andre kommuner med tilsvarende ansvar. For Oslos del utgjør det 160 millioner hvert år.
  • Oslo har flere bydeler med like høy arbeidsledighet som i Rogaland. Hvis Oslos bydeler hadde blir behandlet som kommunene på Vestlandet, så ville Oslo fått over 90 millioner kroner for å hjelpe ledige ut i arbeid.

- Det er gjennom disse grepene regjeringen påfører Oslo og kommune-Norge de store kostnadene. Regjeringen rammer de svakeste: barn, eldre og arbeidsledige. Når de samtidig gir en milliard i skattelette til de aller rikeste, så viser regjeringen hvem de virkelig prioriterer, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen.

Pressekontakt: Tor-Henrik Andersen, mobil 41554828