Programkomiteens innstilling til Oslo Arbeiderpartis bystyreprogram 2019 – 2023

Programkomiteens innstilling til Oslo Arbeiderpartis bystyreprogram for 2019-23 er nå klart. Les vår visjon for Oslo de neste fire årene.

Program med tittel

En ambisiøs satsing på barn, unge og eldre, arbeid til alle, verdens grønneste hovedstad, ny boligpolitikk, og en trygghetsoffensiv for Oslo, er noen av hovedprioriteringene i programkomiteens innstilling til Oslo Arbeiderpartis bystyreprogram for 2019-23.

Endelig program vedtas i 1-2. mars.

Vi hører på Oslo

Programkomiteen har forsøkt å finne de riktige svarene på de viktigste utfordringene for oslofolk. Derfor har programkomiteen gjennomført en bred og åpen innspillsprosess. Målet var å få flest mulig til å si sin mening, både i og utenfor partiet.

Vanlige Oslofolk har sendt inn hundrevis av forslag gjennom dittforslag.no. Nesten alle bydelspartier har holdt åpne innspillsmøter i samarbeid med programkomiteen. Lokallagene har hatt egne programmøter og sendt inn sine forslag til komiteen. Programkomiteen har møtt mange frivillige organisasjoner, foreninger, fagbevegelsen, fageksperter og bedrifter. Enda flere har sendt skriftlige innspill direkte til oss og på Facebook-siden vår.

Et program som satser på fellesskapsløsningene og innbyggerne

Arbeiderpartiet vil føre en politikk som gir alle Oslos innbyggere like muligheter til å leve gode liv. Vi vil satse på byen og menneskene som bor her. Derfor vil vi fortsette å investere i fellesskapsløsningene og styre byutviklingen slik at Oslo er en by for alle.

Vårt mål er å sikre best mulig tjenester til byens innbyggere, uavhengig av hvem du er, hvor du bor eller størrelsen på lommeboka. Ressursene fellesskapet bruker på velferd bør gå til best mulig kvalitet på tjenestene. Arbeiderpartiet ønsker ikke anbudspro­sesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. På kjerneom­råder som helse, skole og eldreomsorg skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle.

Alle barn i Oslo skal ha en god og trygg oppvekst. Derfor legger programmet opp til en ambisiøs satsing på barn og unge. Arbeiderpartiet vil innføre gratis kjernetid i barnehagene for alle Oslos ettåringer i neste periode og på sikt innføre gratis kjernetid for alle toåringer. Kvaliteten og bemanningen i barnehagene skal bli bedre.

Arbeiderpartiet vil ha en kunnskapsskole der vi frigjør tid til undervisning og oppfølging av den enkelte elev. Elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning må bli fulgt tettere opp de første skoleårene. Systemene for å fange opp og følge opp de som trenger ekstra faglig oppfølging i skolen skal bli bedre. Laget rundt elevene skal bli større og sterkere gjennom, blant annet gjennom en satsing på skolehelsetjenesten.

Arbeid til alle er en av hovedsatsingene i programmet. En rekke nye tiltak skal hjelpe flere mennesker ut i jobb. Vi legger særlig vekt på å gi unge mennesker en fot innenfor arbeidslivet. Oslo-modellen har blitt gullstandarden for et trygt og anstendig arbeidsliv innenfor bygg og anlegg. Nå skal vi sette djerve mål for en like tydelig politikk i andre bransjer og arbeide for at faste ansettelser blir normen i Oslo.

Arbeiderpartiets Oslo skal være en aldersvennlig by. Trygghet i hverdagen og muligheten til å delta i aktiviteter og være sosial er avgjørende for god livskvalitet. Vi vil fortsette overgangen fra en institusjonsbasert eldreomsorg til en aktiv alderdom hvor eldre er sjef i eget liv, samtidig som vi fortsetter å styrke kvaliteten på sykehjemmene.

Vi tar styring

Oslo skal være en motor for hele landet. Derfor har vi laget en offensiv næringspolitikk som satser på nye idéer, tilrettelegger for innovasjon og digitale løsninger i offentlig sektor, og sikrer forutsigbare og gode rammebetingelser for næringslivet. Vi har tatt grep for å gjøre det lettere for vare- og nyttetransporten i byen.

Byutvikling og boligpolitikk er avgjørende for at Oslo skal være en god by for alle. Arbeiderpartiet vil ikke overlate fremtidens Oslo til tilfeldighetene og ønsker å styre byutviklingen. Vi mener tiden har kommet for en ny kommunal boligpolitikk for å hjelpe førstegangskjøpere inn på boligmarkedet.

Arbeiderpartiets Oslo skal være verdens grønneste hovedstad. Det er nødvendig med aktiv politikk for å få ned klimautslippene og gjøre luften renere. Vi vil skape nye markeder for grønne løsninger og stille stadig strengere utslippskrav til kommunens leverandører. Vi fortsetter den offensive satsingen på kollektivtransport ved å utvide kollektivtilbudet og gjøre reisetiden kortere.

Oslo skal være en inkluderende og trygg by, fri for diskriminering. Vi vil forsvare mangfoldet og verdiene som gjør Oslo til en storby. Sosial uro og kriminalitet skaper usikkerhet og svekker tilliten. Derfor vil vi iverksette en trygghetsoffensiv for byen. Vi skal satse på fellesskapet og løfte opp de som faller utenfor. Oslo skal ha plass til alle. 

 • Raymond Johansen (leder), Lindeberg Ap-lag, Alna
 • Khamshajiny Gunaratnam, Grorud Ap-lag, Grorud
 • Andreas Halse, Ensjø Kampen Vålerenga Ap-lag, Gamle Oslo
 • Rina Mariann Hansen, St. Hanshaugen/Ullevål Ap-lag, St. Hanshaugen
 • Per Anders Langerød, Grünerløkka Ap-lag, Grünerløkka
 • Tone Tellevik Dahl, Sagene og Torshov Ap-lag, Sagene
 • Per Egil Johansen, Fagforbundets partilag, Vestre Aker
 • Line Oma, Grønland Tøyen Gamlebyen Ap-lag, Gamle Oslo
 • Farukh Qureshi, Klemetsrud Ap-lag, Søndre Nordstrand
 • Bjørn Strøm, Bøler Ap-lag, Østensjø
 • Kjell Erik Øie, Vestre Aker Ap-lag, Vestre Aker
 • Zaineb Al-Samarai, Holmlia Ap-lag, Grünerløkka
 • Robert Steen, Nordstrand Ap-lag, Nordstrand
 • Eileen Fugelsnes, Kjelsås Ap-lag, Nordre Aker
 • Jørn Kristiansen, Vestre Arbeidersamfunn, Frogner
 • Mari Sanden, Grorud Ap-lag, Grorud
 • Usman Asif, Årvoll Ap-lag, Bjerke
 • Melita Ringvold, Næringspolitisk forum, Søndre Nordstrand
 • Henrik Dahl Jacobsen, AUF i Oslo, Frogner
 • Thuva Livsdatter Øverås, AUF i Oslo, Østensjø
 • Kjetil Staalesen, Oslo Arbeidersamfunn, Nordstrand
 • Oddrunn Grønvik, Oslo Arbeidersamfunn, Vestre Aker
 • Øyvind Slåke, partisekretær, Gamle Oslo
 • Lars Gravråk og Ulrik Hallén Øen har vært sekretær for komitéens arbeid.

Framdrift for programarbeidet:

fremdrift