Program- og nominasjonsmøtet 1.-2. mars

Oslo Arbeiderparti vedtok bystyreprogram og valgte 65 bystyrekandidater for perioden 2019-2023.

Oslo Arbeiderpartis bystyrekandidater 2019-2023

Programmet er ambisiøst og vil flytte Oslo fremover på en rekke områder. Noen hovedprioriteringer er satsing på barn, unge og eldre, arbeid til alle, verdens grønneste hovedstad, ny boligpolitikk og en trygghetsoffensiv for byen.

I tillegg til program og bystyreliste vedtok møtet en egen uttalelse om Oslos sykehus. Alle tre dokumentene (programmet, lista og uttalelsen) kan leses i sin helhet under.