Pressemelding: En grønn by med plass til alle

- Det er en historisk dag. Vi er stolte over å kunne presentere et taktskifte for hovedstaden. Sammen skal vi gjøre Oslo til en grønnere og mer rettferdig by med plass til alle, sier forhandlingslederne fra Oslo Ap, Oslo SV og Oslo MDG på Østmarkseteren.

original_1478638313_7550323

Valgresultatet i Oslo har dannet grunnlag for et nytt politisk flertall. Etter tre uker med forhandlinger på Østmarkseteren presenterer Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk venstreparti den politiske plattformen for Oslos nye byråd.

Europas miljøhovedstad

Oslo skal vokse med nesten 200.000 innbyggere de neste 20 årene.

- Den veksten må vi planlegge for nå. Vi skal ta Oslo i en annen retning der folk får leve grønnere liv, sier påtroppende byrådsleder Raymond Johansen.

Han mener Oslo må vise vei for Norge og Europa i arbeidet med å bli en bærekraftig storby.

- Klimatiltak er ikke noe som skal gjennomføres et annet sted, til en annen tid, og av noen andre. Kommunen selv må ta ansvar og ta i bruk alle virkemidlene den har.

MDGs førstekandidat Lan Marie Nguyen Berg følger opp med viktigheten av å løse klimakrisen.

- Vi har få år på oss til å redusere klimautslippene og unngå farlige klimaendringer. Vi er veldig fornøyde med å gå inn i et byråd som vil gjøre Oslo til en fossilfri by på fjorten år.

Hun er glad for at Oslo nå skal ta ansvar for egne klimautslipp.

- Vi skal gjøre det mye bedre å sykle i Oslo, og sentrum skal bli bilfritt i løpet av bystyreperioden. For første gang får Oslo et byråd som vil redusere biltrafikken. Dette er konkrete tiltak som vil gjøre Oslo til en grønnere og enda bedre by å bo i, sier Nguyen Berg.

Marianne Borgen, forhandlingsleder for SV, er også svært fornøyd med miljøprofilen.

- Byrådet vil levere kraftfulle svar på hvordan Oslo kan være med å løse klimakrisen, og gjøre tøffe valg til fordel for miljø og trygg luft.

Bedre by for barn og eldre

Oslo har den laveste barnehagedekningen blant storbyene. Endelig skal innbyggerne få full barnehagedekning, bedre aktivitetsskole og flere lærere.

- Livet for mange småbarnsfamilier går ikke opp. Alle barn over ett år må få tilbud om en god barnehageplass. Vi vil bygge over 3000 plasser de neste fire årene, sier Johansen.

Borgen følger opp med at dette byrådet vil styrke satsningen på barn.

- En god barndom varer hele livet, derfor vil vi gradvis innføre gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen til åtte bydeler. Samtidig vil vi sørge for tidlig innsats gjennom å styrke 1.-4. trinn i skolen med minst 200 lærere. Vi skal gi tilliten tilbake til lærerne, og få en skole med mer læring og mindre pugging.

Vi lever stadig lengre, og det er bra, men i årene framover vil antallet eldre øke.

- Demografiendringene krever en kraftig omlegging av måten vi gir omsorg. Vi vil derfor sørge for 500 flere årsverk, slik at flere kan få hjelp, og at det blir mer tid til omsorg, sier Johansen.

Han trekker samtidig frem mulighetene i velferdsteknologi som kan gi flere eldre muligheten til å mestre og føle seg trygg på å bo hjemme lenger.

- Vi vil etablere et teknologifond til private hjem, etablere et start-up-fond for gründerbedrifter som driver med omsorgsteknologi, og gjennomføre storskala testing av velferdsteknologi i omsorgsboliger med sikte på å ligge i front for å lage bedre tjenester for våre eldste innbyggere, deres pårørende og de ansatte i sektoren.

Samlet står Oslo foran store investeringer i skoler, barnehager og kollektivtrafikk i årene som kommer. Det nye byrådet vil innføre en moderat eiendomsskatt i Oslo.

- Byrådet vil føre en ansvarlig og bærekraftig økonomisk politikk. Det er viktig og helt nødvendig for å sikre gode velferdstjenester også i fremtiden, sier Nguyen Berg.

Bolig og byutvikling

Oslos største byutviklingsoppgave er å sørge for nok boliger til en økende befolkning og samtidig redusere de sosiale ulikhetene i byen. I dag mangler det 20 000 boliger i Oslo.

- Vi vil sørge for et taktskifte for boligbyggingen. Det må reguleres atskillig mer, og det må sikres et tilstrekkelig antall byggeklare tomter, sier Johansen.

Johansen presiserer at planlegging av kollektivtransport og boligutbygging må ses i sammenheng.

Borgen sier at taktskifte for boligbyggingen er viktig for at Oslo ikke skal bli en by hvor kun de med sterkest økonomi har råd til å bo.

- Det skal være variasjon i boligtyper og størrelser slik at mennesker med ulik bakgrunn kan bo over hele byen, og vi skal planlegge for lekeplasser, skoler og barnehager i nærmiljøet.

Nguyen Berg er opptatt av at det nye byrådet vil gi innbyggerne byrommet tilbake.

- Det nye byrådet vil aktivt gi plassen i byen tilbake til fotgjengere, syklister og kollektivreisende, skape gode og levende byrom, og redusere biltrafikken betydelig. Dette er moderne, grønn byutvikling, avslutter hun.

Pressekontakt for Raymond Johansen:

Marte Ingul, [email protected] 99541238

Pressekontakt for Lan Marie Nguyen Berg:

Daniel Rees, [email protected], 99452400

Pressekontakt for Marianne Borgen:

Lena Jensen, [email protected], 91300169