Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv

Som en av Norges største innkjøpere av varer og tjenester, vil Oslo kommune bruke sin makt til å sikre et seriøst arbeidsliv og gjøre det attraktivt å bli fagarbeider.

Robert Steen og Raymond Johansen i Bjørvika. Foran det nye Munch-museet.

Robert Steen og Raymond Johansen | Foto: Bernt Sønvisen

Tekst: Yonas Bennour

– Oslo kommune tar nå på seg ledertrøya i kampen mot arbeidslivskriminalitet og for et anstendig arbeidsliv. Det har vi valgt å kalle Oslomodellen. Som landets nest største byggherre og innkjøper vil vi nå stille strengere krav til bedriftene som leverer til kommunen, blant annet ved å lansere nye standardkontrakter med krav vi håper blir nasjonal standard for et seriøst arbeidsliv, sier finansbyråd Robert Steen.

DET OFFENTLIGE MÅ GÅ FORAN

Avsløringene i bygg- og anleggsbransjen har vært mange, med grov utnyttelse av sårbar arbeidskraft uten anstendige ansettelsesforhold.

– Dette utfordrer vår norske modell og er i ferd med å endre samfunnet vårt ganske dramatisk. Det offentlige må gå foran. Det finnes ingen snarvei. Det skal igjen bli attraktivt å bli fagarbeider i bransjen, og da må vi som så stor bestiller i markedet bekjempe arbeidslivskriminalitet og sørge for skikkelige arbeidsvilkår, sier finansbyråden. Standardkontraktene stiller blant annet krav om tarifflønn mellom oppdrag for arbeidstageren, at nøkkelpersoner i prosjektet skal kunne gjøre seg forstått på norsk, forbud mot kontant betaling av varer og at lønn utbetales til arbeidstagers bankkonto.

KREVER MER BRUK AV LÆRLINGER

Det vil bli stilt krav om at minst 50 prosent av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene skal utføres av fagarbeidere, eller personer med dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning.

– Vi mener økt fagkompetanse fremmer seriøsitet i arbeidslivet og sikrer bedre kvalitet på arbeidet. Så krever vi nå minst 10 prosent lærlinger på kontraktene på områder med behov for lærlinger, og på den måten kan yrkesfag i disse bransjene igjen bli attraktivt for unge å søke seg til, sier Steen videre.

STØTTES AV PARTENE I ARBEIDSLIVET

Partene i arbeidslivet ser at utviklingen i deler av arbeidslivet er skadelig både på kort og lang sikt, og Oslomodellen får støtte både fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

– Oslomodellen er utviklet sammen med partene i arbeidslivet. Modellen vil sørge for rettferdig konkurranse mellom seriøse leverandører, som er kvalitetsbevisste og tar samfunnsansvaret sitt på alvor, sier leder av fagligpolitisk utvalg og stortingskandidat for Oslo Arbeiderparti, Inger Helene Vaaten.

– Kravene vil øke etterspørselen etter faglærte, gjøre det mer attraktivt å ta en lærlingutdanning og bidra til at faste ansettelser blir hovedregelen. Når Oslo kommune stiller såpass strenge krav ved sine innkjøp forventer man at andre seriøse aktører følger de samme kravene som Oslo kommune, sier Vaaten videre.

FAKTA

Dette er Oslomodellen:

* Krav om bruk av fast ansatte (i all hovedsak) i minst 80 prosent stilling.

* Krav om tarifflønn mellom oppdrag i de tilfellene innleid arbeidskraft brukes. Krav om faglærte håndverkere (50 prosent av arbeidende timer innen bygg- og anleggsfag skal utføres av fagarbeidere eller personell med dokumentert fagopplæring).

* Krav om at minimum 10 prosent av arbeidende timer utføres av lærlinger i fag med behov for flere lærlinger.

* Krav om kun ett ledd i underentreprenørkjeden, her regnes bruk av innleie som ett ledd.

* Krav om forhåndsgodkjennelse fra Oslo kommune om bruk av underentreprenør og innleie.

* Krav om god norsk for alle nøkkelpersoner i prosjektet.

* Krav om HMS-kort fra dag én og registrering i det elektroniske registreringssystemet HMSREG (SELMA). Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring.

* Krav om lønns- og arbeidsvilkår på samme eller høyere nivå enn allmenngjorte, landsdekkende eller lokale tariffavtaler.

* Krav om sporbar betaling til arbeiderens bankkonto, og forbud mot kontant betaling.