Oslo Høyres løgner om St. Halvardshjemmet

Av: Khamshajiny Gunaratnam, varaordfører og medlem av helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre

Varaordfører Khamshajiny Gunaratnam

Varaordfører Khamshajiny Gunaratnam

I innlegget «Når man glemmer mennesker» kommer Astrid Nøklebye Heiberg fra Høyre med angrep mot en avgjørelse Oslo Høyre støttet da vedtaket ble fattet i bystyret. Innlegget er kun et hult valgkamputspill. 

Dokumentaren om St. Halvardshjemmet vekker sterke følelser i oss alle. Årsaken til nedleggingen er at dette var ett av 17 sykehjem på lista over bygg som ikke er gode nok for framtida. Det hadde små rom, toalett på gangen, manglende sprinkelanlegg og uegnet heis. Siden kontrakten gikk ut ved årsskiftet og det splitter nye Ullernhjemmet hadde nok plass til alle fra St. Halvard, handlet byrådet på grunnlag av vedtakene til et samlet Oslo bystyre i 2013 og 2015. Hadde det gamle Høyre-byrådet gjort jobben sin, hadde kanskje ikke hjemmet vært i så dårlig forfatning til å begynne med. 

Vedtatt av et samlet bystyre

Astrid Nøklebye Heiberg bør i framtiden også snakke med egne helsepolitikere i Oslo før hun skyter fra hofta. Dette var en beslutning et samlet bystyre gikk inn for, for å sikre våre eldre en best mulig omsorg i trygge omgivelser av høy kvalitet. 

Etter flyttingen ble det gjennomført individuelle samtaler med beboerne og deres pårørende hvor ønsker, behov og forventninger ble avklart og beskrevet. Det ble også gjennomført beboer-/pårørendemøte i april der et titalls beboere og pårørende deltok. Deltakerne var meget aktive og stilte mange spørsmål, primært om praktiske ting. De aller fleste virket meget godt fornøyd. Et nytt møte skal avholdes høsten 2017.

Denne overgangen viser hvor krevende det er å sikre gode overganger mellom ulike sykehjem når det både er ideelle og kommersielle aktører involvert. Utfordringen i dette tilfellet var at St. Halvardshjemmet var driftet av en ideell aktør og Ullerntunet av en kommersiell. Da var det ikke mulig å overføre de ansatte til Ullerntunet, ettersom Norlandia allerede hadde egne ansatte. Dette er en lærdom vi tar med oss videre. Vi ønsker å se hvordan vi kan sikre at medarbeiderne blir med over i en overgangsperiode når beboere skal flyttes.  

Vi investerer i eldreomsorgen

Et annet viktig moment i saken er at det var mange ledige sykehjemsplasser i Oslo. Siden 2005 har det blitt 3600 færre eldre over 80 år. Mange snakker om eldrebølgen, men egentlig er vi inne i «eldreduppen». Økningen kommer først rundt 2020-tallet. Innen den tid har vi investert milliarder i omsorgsboliger, velferdsteknologi og en rekke nye og rehabiliterte sykehjem. Ikke minst skal vi ha 500 nye årsverk i hjemmetjenesten. De eldre jeg snakker med forteller meg at de ønsker å bo hjemme – så lenge hjemme er best og trygt. Da er det vår jobb å sørge for at vi investerer i flere ansatte. 

Det er fantastisk å se de engasjerte medarbeiderne fra St. Halvardshjemmet. De er forbilder for oss alle. Mange har spurt oss: Hva skjedde med disse menneskene? De aller fleste medarbeidere har fått en ny jobb et annet sted hos Kirkens Bymisjon, som er en god samarbeidspartner for Oslo kommune.

Skal sikre en verdig omsorg

Nøklebye Heiberg påstår at beslutningen om nedleggelse ble tatt på bakgrunn av ideologiske overbevisninger om at sykehjemstilbudet skal være i kommunal regi. Dette faller på sin egen urimelighet. Tvert imot har byrådet sammen med Rødt og KrF vedtatt at alle midler skal tas i bruk for å sikre at 25 % av sykehjemsplassene skal være drevet av ideelle eller private aktører innen 2025. Mot Oslo Høyres stemmer.

Dette har vært en krevende prosess. Men jeg vil at dere skal vite at vi gjør dette for å gjøre de nye sykehjemmene enda bedre rustet for våre eldre i framtida. De som gikk foran, bygget det landet vi bor og lever godt i dag. Det er vår jobb å sørge for at de eldste får gode og selvstendige liv også i siste fase av livet.