Oslo rådhus

Første utkast til bystyreprogram 2023-2027

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram 2023-2026

Oslo Arbeiderpartis programkomite, ledet av Raymond Johansen, har i dag oversendt partiorganisasjonen første utkastet til nytt bystyreprogram for perioden 2023-2027.

Forslaget til partiprogrammet har et klart budskap om hva Oslo Arbeiderparti vil utrette i Oslo den kommende perioden.  Første utkastet er verdibasert og ambisiøst, og bygger videre på det vi har gjennomført de siste syv årene.

Bydelene har en viktig rolle for hvordan nærmiljøene våre oppleves. Vi foreslår å styrke dette arbeidet med «Bydelsmillionen». Dette er midler som bevilges til bydelene for å løse lokale utfordringer, enten det er flere søppelkasser i en park eller sette opp flere gatelys.

En god oppvekst er nøkkelen til det meste i livet, og for de barna som trenger at fellesskapet stiller opp er det viktig at barnevernet fungerer godt og har nødvendige ressurser. Oslo har behov for flere fosterhjem og familiehjem. Som en del av den satsingen foreslår vi å styrke rekruteringen blant LBHT+ personer.

Oslo Arbeiderparti fører i dag en aktiv og profesjonell eierskapspolitikk som kommer fellesskapet til gode. Dette er god sosialdemokratisk politikk som sørger for at fellesskapets verdier går tilbake til vår felles velferd. Videre foreslår vi i første utkastet at Oslo skal føre en lederlønnspolitikk basert på moderasjon, uten bonuser for selskaper hel- eller deleid av Oslo kommune.

Frist for endrings- og tilleggsforslag på første utkastet er 20.november 2022, og endelig bystyreprogram vil bli vedtatt på programmøte 20.-21. januar 2023.

Programkomiteen takker alle, særlig parti- og bydelslagene, som har kommet med innspill og ser frem til tilbakemeldingene.

Kameratslig hilsen,

Programkomiteen i Oslo Arbeiderparti.

Byrådsleder og leder av programkomiteen i Oslo Arbeiderparti

Raymond Johansen, Byrådsleder og leder av programkomiteen i Oslo Arbeiderparti.