En eldre kvinne geleides gjennom gangene av et sykehjem av en sykepleier. Foto: Øivind Haug

Oslo Arbeiderparti viser vei - sykehjemmene avkommersialiseres

Koronapandemien har vist oss hvor avhengig vi er av en sterk offentlig helsetjeneste. Nå gjør Arbeiderpartiet og byrådet den enda sterkere. Fra 2023 vil alle sykehjem i Oslo være drevet av Oslo kommune eller ideelle aktører, som Kirkens bymisjon, Lovisenberg og Diakonhjemmet. Dermed vil det være slutt på at sykehjem drives av kommersielle aktører. Sykehjem skal ikke være spekulasjonsobjekter for investorer. Felles velferd bør være på felles hender.Om ti år har antall eldre over 80 år i Oslo doblet seg. Vi gleder oss over at vi lever lenger og at Oslo får flere eldre. Men det stiller også store krav til oss som er politikere nå. Vi trenger å rekruttere mange flere til arbeid i eldreomsorgen. Når vi nå tar tilbake driften av mange sykehjem, får sykehjemsansatte bedre lønns- og arbeidsvilkår, tryggere arbeidsforhold og bedre pensjonsopptjening. De fleste vil gå opp med minst 50 000 kroner i lønn. Pengene ligger i byrådets forslag til Oslo-budsjett, som legges fram onsdag 23. september. Vi mener en investering i sykehjemsansatte er en investering i god eldreomsorg.Denne politikken ble stemt frem i Oslo Arbeiderpartis partiprogrammer i 2015 og 2019. Vi har helt siden 2015 gradvis nærmet oss målet, men på grunn av langtidskontraktene det borgerlige byrådet inngikk rett før de tapte valget, innfris løftet fullt og helt først i denne perioden.Les mer i VG.Beste hilsenRaymond Johansenbyrådsleder