Oslo Arbeiderparti støtter Sjømannsforbundet

Uttalelse vedtatt av partistyret i Oslo Ap 21. januar 2017

Regjeringen har foreslått å endre regelverket for Norsk internasjonalt skipsregister, slik at flere av skipene som opererer på norsk sokkel, og som går i fraktefart mellom norske og europeiske havner, kan registreres i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Mannskapet på skip registrert i NIS er ikke påkrevd å jobbe under norske arbeidsvilkår, slik tilfellet er for skip registrert i det Norske skipsregisteret (NOR). Med den foreslåtte endringen vil rederiene kunne bytte ut mannskapet på skip som omregistreres fra NOR til NIS med billigere utenlandsk arbeidskraft. I følge Sjømannsforbundet står 700 norske ansatte på Color Lines rute mellom Oslo-Kiel i fare for å miste jobben. Regjeringen begrunner forslaget med at det vil hindre utflagging av norske skip.

Oslo Arbeiderparti er kritisk til at regjeringens løsninger for å hindre utflagging ikke tar hensyn arbeidsplasser som er viktige for Oslo og Norge. I en periode med stigende arbeidsledighet bør norske myndigheter strekke seg lagt for å beholde 700 arbeidsplasser, særlig siden det dreier seg om en viktig maritim opplæringsbedrift. For å sikre fremtiden til norsk sjøfart er det nødvendig at det fortsatt jobber norske sjøfolk på norske skip. Også i fremtiden skal Oslo være en havneby.  

De siste årene er det foretatt forbedringer av betingelsene i NOR. Blant annet har man hevet taket på nettolønnsordningen, som kompenserer rederier som bruker norsk mannskap på konkurranseutsatt skipsfart.  Sammen med andre fordelaktige betingelser, som unntak fra 24-timersregelen for taxfree og unntaket fra lotteriloven, burde regjeringen kunne finne andre løsninger som gjør det mulig med konkurransedyktig drift for Color Line uten at vi mister verdifulle arbeidsplasser.  

Oslo Arbeiderparti er opptatt av å sikre konkurransedyktigheten til norske sjøfolk og norske arbeidsplasser til sjøs. Sjømannsforbundet har vist stor fleksibilitet og forhandlingsvilje i denne saken. Regjeringen og rederiene burde imøtekomme fagbevegelsen, og i fellesskap finne en løsning som beholder skipene på ruten Oslo-Kiel i NOR.

Oslo Arbeiderparti

  • støtter Sjømannsforbundet krav om at regjeringens forslag om nytt regelverk for NIS trekkes
  • mener rederiet sammen med de ansatte og staten må finne en løsning som sikrer de 700 arbeidsplassene på Kiel-fergen
  • vil utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.