Jonas Gahr Støre

Oslo Arbeiderparti sin stortingsliste er klar

Oslo Arbeiderpartiets stortingsliste er klar

Oslo Arbeiderparti avholdt i kveld nominasjonsmøte hvor 268 delegater deltok for å vedta listen til stortingsvalget neste høst. Jonas Gahr Støre topper listen på 26 kandidater fra hele byen.

Det er en stor ære å bli nominert som førstekandidat fra Oslo Arbeiderparti og jeg gleder meg til å kjempe for valgseier og et mer rettferdig Norge sammen med dette fantastiske laget, sier leder i Arbeiderpartiet og førstekandidat Jonas Gahr Støre

Norge trenger en ny regjering som prioriterer vanlige arbeidsfolk fremfor skattelette til dem med mest fra før. Med denne listen skal vi gjøre alt vi kan de 289 dagene frem til valget for å sikre at Norge får en ny regjering. Vi trenger en ny regjering som er på lag med vanlige folk. En regjering som sørger for trygghet for arbeid og trygghet i arbeid, som skaper tryggere nærmiljøer og bygger ut velferden og som reduserer forskjeller og kutter klimagassutslippene, sier Frode Jacobsen leder i Oslo Arbeiderparti.

Siden 2015 har Oslo hatt rødgrønt byråd som viser at bedre klimapolitikk, flere i jobb og en mer rettferdig fordeling er mulig.

Oslo Arbeiderparti skal vise vei for Arbeiderpartiet gjennom det vi får til i Oslo. I Oslo ser vi hver dag hvordan vi gjennom et spleiselag og et sterkt fellesskap får til mer sammen. Flere tusen barnehageplasser, 500 nye hender i eldreomsorgen, slik at eldre kan bo lenger hjemme, et klimaløft som gjorde Oslo til Europeisk klimahovedstad. Nå skal vi gjøre den jobben for hele Norge, sier Jacobsen. 

Nominasjonsmøtet stemte fram følgende stortingsliste fra Oslo Arbeiderparti til valget neste år:

Plass nummer 1: Jonas Gahr Støre

Alder: 60 Tittel: Partileder, parlamentarisk leder og stortingsrepresentant Partilag: Internasjonalt forum Bydel: Vestre Aker Jonas Gahr Støre leder Arbeiderpartiet, er stortingsrepresentant og statsministerkandidat. Som leder av Arbeiderpartiets programkomite har Jonas vært tydelig på tre hovedsaker for valget i 2021: Et trygt arbeid til alle, en sterkere velferdsstat og en rettferdig klimapolitikk. Jonas ble først valgt inn på Stortinget i 2009 og er i inneværende periode medlem i utenriks- og forsvarskomiteen. Jonas har hatt en lang rekke verv i Arbeiderpartiet, blant annet utenriksminister, helseminister og statssekretær.

Plass nummer 2: Kamzy Gunaratnam

Alder: 32 Tittel: Varaordfører Partilag: Grorud Arbeiderpartilag Bydel: Grorud Arbeiderparti Kamzy Gunaratnam er nestleder i Oslo Arbeiderparti, varaordfører i Oslo og kommer fra Groruddalen. Kamzy er opptatt av å få flere inn i arbeidslivet, en human ruspolitikk og kampen mot rasisme. Kamzy har flere perioder bak seg i bystyret og i Arbeiderpartiet har hun jobbet mye med organisasjonsarbeid gjennom kampanjen Hun bør stille og nettverket for unge medlemmer i partiet, Generasjon Y. Hun er tidligere leder av AUF i Oslo, og er opptatt av å forvalte arven etter 22. juli.

Plass nummer 3: Espen Barth Eide Alder: 56 Tittel: Stortingsrepresentant Partilag: Internasjonalt forum Bydel: Vestre Aker I 2017 ble Espen Barth Eide valgt inn på Stortinget og er medlem i Energi- og miljøkomiteen. Espens klimaengasjement blir lagt merke til langt utenfor våre landegrenser, og han er særlig opptatt av nye grønne arbeidsplasser og det grønne skiftet. Espen Barth Eide er utdannet statsviter og har lang erfaring med internasjonalt arbeid fra NUPI, FN og som direktør av Verdens økonomiske forum. Han har vært utenriksminister og forsvarsminister.  Plass nummer 4: Trine Lise Sundnes Alder: 50 Tittel: Leder av LOs internasjonale avdeling Partilag: Fagbevegelsens Arbeiderpartilag Bydel: Grünerløkka Trine Lise Sundnes er i dag leder av LOs internasjonale avdeling. Hun er særlig opptatt av arbeidsfolks rettigheter og videreutvikling av den norske modellen. Trine Lise har gått alle stegene fra stedstillitsvalgt i Bolig byggelaget USBL og inn i LOs valgte ledelse hvor hun satt 3 perioder, totalt 12 år. Trine Lise var sentral i revisjonen av Arbeidsmiljøloven og har gjennom sitt arbeid i LO vært Nordens representant i FNs internasjonale arbeidslivsorganisasjon, ILO. Hun har siden ledet LOs tredje største forbund Handel og Kontor i 7 år før hun returnerte til LO igjen i april. Hun vært medlem av samarbeidskomiteen LO/Ap siden 2011 fram til april i år. Trine Lise er fra Groruddalen, sentralbordoperatør og administrasjonssekretær av bakgrunn.

Plass nummer 5: Frode Jacobsen Alder: 52 Tittel: Leder i Oslo Arbeiderparti Partilag: Bøler Arbeiderpartilag Bydel: Østensjø Frode Jacobsen har bakgrunn som journalist og kommunikasjonsmedarbeider, har ledet Oslo Arbeiderparti siden 2016 og jobber til daglig på rådhuset i Oslo. Der er Frode Arbeiderpartiets gruppeleder og leder for Finansutvalget. Han har også lang fartstid som bydelspolitiker i daværende bydel Bøler og partilagsleder. I dag er Frode kasserer i Bøler Arbeiderpartilag og en ivrig korps- og dugnadsentusiast. Frode er opptatt av trygg økonomisk styring for å skape trygge arbeidsplasser og for at vi skal kunne føre en aktiv politikk for å redusere forskjellene i Oslo og Norge.  Plass nummer 6: Siri Gåsemyr Staalesen Alder: 47 Tittel: Stortingsrepresentant Partilag: Nordstrand Arbeiderpartilag Bydel: Nordstrand Siri Gåsemyr Staalesen er boligpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og jobber aktivt for at alle skal kunne eie sin egen bolig. Siri har vært leder av kvinnenettverket i Oslo Arbeiderparti og sittet som partisekretær i tre perioder (seks år) før hun ble innvalgt på Stortinget i 2017. Siri er utdannet historiker og bor på Nordstrand hvor hun blant annet er kvinnepolitisk ansvarlig i styret til Nordstrand Arbeiderpartilag. Siri har tre barn i skolealder og har mange års yrkeserfaring som saksbehandler i Oslo Kommune og i flere departementer.  Plass nummer 7: Agnes Nærland Viljugrein Alder: 23 Tittel: Organisasjons- og arrangementskonsulent Partilag: Grønland, Tøyen, Gamlebyen Arbeiderpartilag Bydel: Gamle Oslo Agnes Viljugrein er nestleder av bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo. Agnes brenner for å løse klimakrisa, mindre fattigdom og en ny boligpolitikk. Hun ble studieleder i Oslo Arbeiderparti i 2018 og har hatt et vesentlig ansvar for skoleringer på alle nivåer i organisasjonen. Agnes har vært leder for AUF i Oslo og jobber i dag for UngOrg. I tillegg til sine verv i Oslo Arbeiderparti er Agnes sentralstyremedlem i AUF og studerer samfunnsøkonomi og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.  Plass nummer 8: Jon Reidar Øyan Alder: 39 Tittel: Fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget Partilag: Homonettverket Bydel: Gamle Oslo Jon Reidar Øyan er bystyrerepresentant for Oslo Arbeiderparti og fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget. Jon Reidar leder Homonettverket i Arbeiderpartiet og er en tydelig talsperson for LHBT-personers rettigheter. Han var leder av Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (nå FRI) i 2004 – 2008 og var en av pådriverne for at ekteskapsloven, adopsjonsprøvingsrett og assistert befruktning for lesbiske ble vedtatt. Han har også lang erfaring som kommunikasjonsrådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe og har vært politisk rådgiver i både Arbeidsdepartementet og Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet.

Plass nummer 9: Hannah GitmarkAlder: 1988Tittel: FagsjefPartilag: Tåsen UllevålBydel: Nordre AkerHannah er fra Hadeland i Oppland, og er fagansvarlig for arbeidsliv og økonomi i Tankesmien Agenda. Hun kommer fra stillingen som politisk journalist i Dagsavisen. Hun har tidligere jobbet som journalist i Oppland Arbeiderblad og som praktikant ved den norske EU-ambassaden.

Plass nummer 10: Farukh Qureshi Alder: 34 Tittel: Fengselsbetjent Partilag: Klemetsrud Arbeiderpartilag Bydel: Søndre Nordstrand Farukh Qureshi er medlem av Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo Bystyre og medlem av fagligpolitisk utvalg i Oslo Arbeiderparti. Han jobber som fengselsbetjent og er leder og tillitsvalgt for Oslo fengselsfunksjonærers forening. Farukh engasjerer seg også lokalt som medlemsansvarlig i Klemetsrud Arbeiderpartilag i tillegg til å være FAU-leder ved Bjørndal skole og hovedstyremedlem i Klemetsrud IL.

11: Nasir Ahmed12: Torunn Kanutte Husvik13. Per Anders Langerød14. Ubah Abdullah Aden15. Jan Christian Vestre16. Julie Lødrup17. Mansoor Hussain18. Fatima Madar19. Håvard Engebretsen20. Nasreen Begum21 Haakon Aars22. Marit Johanne Bjerke23. Vidar Noreng24. Anne Lise Ryel25. Erling Turtum26. Marit Nybakk

For spørsmål om intervju kontakt rådgiver Per Anders Langerød på +47 992 57 149 eller [email protected]

Nominerte