Ny retning for Oslo etter ett år med nytt byråd

Vi er stolte av vårt første år i byråd.

original_1478640938_393355

Kjære Osloborger

21. oktober har det nye byrådet styrt Oslo i ett år. Vi har kommet godt i gang med å gjøre Oslo til en grønnere, varmere og skapende by med plass til alle.

Det siste året har det blitt bygget mange nye barnehageplasser. Flere har blitt ansatt i eldreomsorgen sånn at flere får hjelp til å bo trygt hjemme lenger. Vi har ansatt flere lærere for de yngste elevene, og vi har innført gratis aktivitetsskole i fire bydeler.

På ett år har vi mangedoblet byggingen av sykkelveier. Vi har styrket innsatsen for at folk får hjelp til å bytte ut oljefyr i eget hjem, og forhandlet frem en ny Oslopakke 3-avtale som gir 50 milliarder kroner til kollektivtrafikk og sykkel i de neste årene.

Vi har allerede pusset opp 11 kunstgressbaner og bygget tre helt nye, samtidig som mange flere elever har fått besøke museene våre, som vi har gjort gratis i skoletiden.

For å bidra til at det utvikles nytt næringsliv og arbeidsplasser, har vi det siste året blant annet støttet etablering av nye start-up og forskingsmiljøer.

Vi håper du vil være med videre og gjøre Oslo til en grønnere, varmere og skapende by med plass til alle.

Hilsen

Raymond Johansen

Byrådsleder

Du kan lese mer om hva vi har fått til i heftet under