innlegg om muslimer

Norske muslimer, stem Arbeiderpartiet!

Islam Net, sammen med andre moskeer og foreninger, har laget siden «muslimerstemmer.no» for å hjelpe muslimer med partivalget de skal ta. Dette er en side vi som norsk-muslimer aldri hadde hentet vår informasjon fra. Vi oppfordrer norske muslimer til å stemme på Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet ønsker et livssynsåpent samfunn, hvor alle har respekt for og kunnskap om andres tro og livssyn. Det å bekjempe rasisme og hatefulle ideer og holdninger må være en felles oppgave for alle. Vi ser med særlig stor bekymring på utbredelsen av hatefulle konspirasjonsteorier og rasistiske ideer rettet mot muslimer og jøder, og Arbeiderpartiet vil prioritere bekjempelse av muslimhat og antisemittisme.

Spørsmålene som stilles i «muslimerstemmer.no», og som skal utgjør utgangspunktet for muslimenes valg, er først og fremst spørsmål Islam Net er mest opptatt av. Men er sakene de tar utgangspunkt i de viktigste for norske muslimer? Er det for eksempel mange som er opptatt av at hatpredikanter skal få innreise til landet? Vi tror ikke det. Dessuten inneholder «muslimerstemmer» mange feil. Det påstås at Arbeiderpartiet støtter «islamofobe hatgruppers rett til å skjende Koranen», på bakgrunn fra en uttalelse fra Yousuf Gilani i et dialogmøte han hadde med SIAN. Sannheten er at han ikke er Ap-politiker – han har de siste tolv årene representert partiet Venstre.

Muslimer er ingen homogen gruppe. Det vil alltid være mange forskjellige meninger blant muslimer, også når det gjelder verdispørsmål. Samtidig viser kartlegginger at innvandrere i Norge er opptatt av de samme sakene som den øvrige befolkningen, som arbeid, utdanning og et godt helsetilbud. Det er kanskje en av de viktigste forklaringene på hvorfor mange med innvandrerbakgrunn stemmer på Arbeiderpartiet.

Vi går til valg på at nå er det vanlige folks tur. Det betyr at det er slutt på store skattekutt for landets rikeste, og at vi heller vil bruke fellesskapets ressurser på rimeligere barnehage og SFO, at det skal koste mindre å pendle til jobb og at folk med vanlige inntekter skal betale mindre i skatt. I sum kan dette innebære 12800 kroner mer igjen i lomma dersom du har barn i barnehagen, en førsteklassing på SFO, pendler til jobb og er fagorganisert. Skattekutt for de med inntekt under 750 000 kommer i tillegg til dette. Dette er politikk som ikke kommer frem i muslimerstemmer.no sin overskrift, men som åpenbart vil komme mange til gode – enten du er muslim eller ei.  

Gjennom å bruke stemmeretten, er vi med på å bestemme Norges framtid. Et så viktig valg må bygge på korrekt og pålitelig informasjon. Nå er det vanlige folks tur. Bruk stemmeretten!

Nasreen Begum 

Nasir Ahmed 

Abdullah Alsabeehg 

Ubah Abdullah Aden