Nominasjonskomiteens innstilling til stortingsvalgliste

Stortingsvalget 2021

Nominasjonskomiteen legger med dette frem vår innstilling til liste for Oslo Arbeiderparti til stortingsvalget 2021. Lista toppes av Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.Det er en glede å kunne legge frem en innstilling vi mener kan bidra til å vinne valg og ta Norge i en ny retning hvor trygghet i og for arbeid, en sterkere velferdsstat og en rettferdig klimapolitikk er de viktigste oppgavene, sier leder av nominasjonskomiteen, Tone Tellevik Dahl.Det er når det sterke felleskapet løfter i flokk vi verner om vårt velferdssamfunn. Norge trenger mer sosialdemokrati for å styrke samholdet, velferdsstaten og sikre grønne arbeidsplasser for fremtiden, sier Tellevik Dahl. Nominasjonskomiteen har arbeidet grundig og hatt som mål om å komme frem til en enstemmig innstilling. Tilbakemeldingene fra partilagene og AUF har pekt på flere gode toppkandidater enn vi har plasser. Nominasjonskomiteen har derfor måttet ta mange ulike avveininger når laget skulle settes sammen. Laget vi nå innstiller på inkluderer alle toppkandidatene som er foreslått, men det er dissens på plasseringen knyttet til to kandidater, sier komiteens leder.Vår innstilling sikrer økt mangfold og gir god aldersspredning. For første gang på svært lenge innstiller vi en kandidat med solid forankring i fagbevegelsen på topp 5. Samlet representerer listen hele bredden av Oslo Arbeiderparti og byens befolkning. Kandidatene utfyller hverandre og sammen representerer de alle kvaliteter en liste bør ha for å kunne vinne valg i Oslo.Flertallet (7 av 9) innstiller Zaineb Al-Samarai på 2. plass og Kamzy Gunaratnam på 7. plass.Mindretallet (2 av 9) innstiller Kamzy Gunaratnam på 2. plass og Zaineb Al-Samarai på 7. plass. Kandidatene vi ber nominasjonsmøte utgjøre vår stortingsliste har ulik bakgrunn og kompetanse, og sammen mener vi det foreslåtte laget vil kunne skape begeistring og engasjement for vår politikk hos velgere i Oslo, sier Tellevik Dahl.

- Med vårt forslag til liste har vi fått til å kombinere både fornyelse og erfaring, kvinner og menn, mangfold i bakgrunn, livssituasjon og kompetanse. Vi er stolte over listen som nå legges frem, sier Tellevik Dahl.Plass nummer 1: Jonas Gahr StøreAlder: 60Tittel: Partileder, parlamentarisk leder og stortingsrepresentantPartilag: Internasjonalt forumBydel: Vestre AkerJonas Gahr Støre leder Arbeiderpartiet, er stortingsrepresentant og statsministerkandidat. Somleder av Arbeiderpartiets programkomite har Jonas vært tydelig på tre hovedsaker for valget i 2021: Et trygt arbeid til alle, en sterkere velferdsstat og en rettferdig klimapolitikk.Jonas ble først valgt inn på Stortinget i 2009 og er i inneværende periode medlem i utenriks- og forsvarskomiteen. Jonas har hatt en lang rekke verv i Arbeiderpartiet, blant annet utenriksminister, helseminister og statssekretær.Plass nummer 2: Zaineb Al-Samarai (Mindretallet ønsker Zaineb på 7. plass)Alder: 33Tittel: RådgiverPartilag: Oslo ArbeidersamfunnBydel: NordstrandZaineb Al-Samarai er i dag 1. vara til Stortinget og har engasjert seg sterkt i kampen mot økte forskjeller og at alle barn skal få starte likt på startstreken. Hun er særlig opptatt av barn og unges mulighet til en aktiv og inkluderende fritid. Hun er fra Holmlia, leder landets største partilag Oslo Arbeidersamfunn og har vært bystyrerepresentant og byrådssekretær i byrådsavdelingen for næring og eierskap.

Til daglig jobber hun som næringspolitisk rådgiver i Rederiforbundet. Zaineb er utdannet jurist og er en entusiastisk fotballspiller. I 2019 ble Zaineb innvalgt som styremedlem i idrettsstyret til Norsk Idrettsforbund.Plass nummer 2: Kamzy Gunaratnam (Flertallet ønsker Kamzy på 7. plass)Alder: 32Tittel: VaraordførerPartilag: Grorud ArbeiderpartilagBydel: Grorud ArbeiderpartiKamzy Gunaratnam er nestleder i Oslo Arbeiderparti, varaordfører i Oslo og kommer fra Groruddalen. Kamzy er opptatt av å få flere inn i arbeidslivet, en human ruspolitikk og kampen mot rasisme.Kamzy har flere perioder bak seg i bystyret og i Arbeiderpartiet har hun jobbet mye med organisasjonsarbeid gjennom kampanjen Hun bør stille og nettverket for unge medlemmer i partiet, Generasjon Y. Hun er tidligere leder av AUF i Oslo, og er opptatt av å forvalte arven etter 22. juli. Plass nummer 3: Espen Barth EideAlder: 56Tittel: StortingsrepresentantPartilag: Internasjonalt forumBydel: Vestre AkerI 2017 ble Espen Barth Eide valgt inn på Stortinget og er medlem i Energi- og miljøkomiteen. Espens klimaengasjement blir lagt merke til langt utenfor våre landegrenser, og han er særlig opptatt av nye grønne arbeidsplasser og det grønne skiftet.Espen Barth Eide er utdannet statsviter og har lang erfaring med internasjonalt arbeid fra NUPI, FN og som direktør av Verdens økonomiske forum. Han har vært utenriksminister og forsvarsminister. Plass nummer 4: Trine Lise SundnesAlder: 50Tittel: Leder av LOs internasjonale avdelingPartilag: Fagbevegelsens ArbeiderpartilagBydel: GrünerløkkaTrine Lise Sundnes er i dag leder av LOs internasjonale avdeling. Hun er særlig opptatt av arbeidsfolks rettigheter og videreutvikling av den norske modellen.Trine Lise har gått alle stegene fra stedstillitsvalgt i Bolig byggelaget USBL og inn i LOs valgte ledelse hvor hun satt 3 perioder, 12 år. Trine Lise var sentral i revisjonen av Arbeidsmiljøloven og har gjennom sitt arbeid i LO vært Nordens representant i FNs internasjonale arbeidslivsorganisasjon, ILO. Hun har siden ledet LOs tredje største forbund Handel og Kontor i 7 år før hun returnerte til LO igjen i april. Hun vært medlem av samarbeidskomiteen LO/Ap siden 2011 fram til april i år. Trine Lise er fra Groruddalen, sentralbordoperatør og administrasjonssekretær av bakgrunn. Plass nummer 5: Frode JacobsenAlder: 52Tittel: Leder i Oslo ArbeiderpartiPartilag: Bøler ArbeiderpartilagBydel: ØstensjøFrode Jacobsen har bakgrunn som journalist og kommunikasjonsmedarbeider, har ledet Oslo Arbeiderparti siden 2016 og jobber til daglig på rådhuset i Oslo. Der er Frode Arbeiderpartiets gruppeleder og leder for Finansutvalget. Han har også lang fartstid som bydelspolitiker i daværende bydel Bøler og partilagsleder. I dag er Frode kasserer i Bøler Arbeiderpartilag og en ivrig korps- og dugnadsentusiast. Frode er opptatt av trygg økonomisk styring for å skape trygge arbeidsplasser og for at vi skal kunne føre en aktiv politikk for å redusere forskjellene i Oslo og Norge.Plass nummer 6: Siri Gåsemyr StaalesenAlder: 47Tittel: StortingsrepresentantPartilag: Nordstrand ArbeiderpartilagBydel: NordstrandSiri Gåsemyr Staalesen er boligpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og jobber aktivt for at alle skal kunne eie sin egen bolig. Siri har vært leder av kvinnenettverket i Oslo Arbeiderparti og sittet som partisekretær i tre perioder (seks år) før hun ble innvalgt på Stortinget i 2017.Siri er utdannet historiker og bor på Nordstrand hvor hun blant annet er kvinnepolitisk ansvarlig i styret til Nordstrand Arbeiderpartilag.Siri har tre barn i skolealder og har mange års yrkeserfaring som saksbehandler i Oslo Kommune og i flere departementer.Plass nummer 8: Jon Reidar ØyanAlder: 39Tittel: Fraksjonsleder i helse- og sosialutvalgetPartilag: HomonettverketBydel: Gamle OsloJon Reidar Øyan er bystyrerepresentant for Oslo Arbeiderparti og fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget. Jon Reidar leder Homonettverket i Arbeiderpartiet og er en tydelig talsperson for LHBT-personers rettigheter. Han var leder av Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (nå FRI) i 2004 – 2008 og var en av pådriverne for at ekteskapsloven, adopsjonsprøvingsrett og assistert befruktning for lesbiske ble vedtatt. Han har også lang erfaring som kommunikasjonsrådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe og har vært politisk rådgiver i både Arbeidsdepartementet og Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet.Plass nummer 9: Agnes Nærland ViljugreinAlder: 23Tittel: Organisasjons- og arrangementskonsulentPartilag: Grønland, Tøyen, Gamlebyen ArbeiderpartilagBydel: Gamle OsloAgnes Viljugrein er nestleder av bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo. Agnes brenner for å løse klimakrisa, mindre fattigdom og en ny boligpolitikk.Hun ble studieleder i Oslo Arbeiderparti i 2018 og har hatt et vesentlig ansvar for skoleringer på alle nivåer i organisasjonen. Agnes har vært leder for AUF i Oslo og jobber i dag for UngOrg.I tillegg til sine verv i Oslo Arbeiderparti er Agnes sentralstyremedlem i AUF og studerer samfunnsøkonomi og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.Plass nummer 10: Farukh QureshiAlder: 34Tittel: FengselsbetjentPartilag: Klemetsrud ArbeiderpartilagBydel: Søndre NordstrandFarukh Qureshi er medlem av Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo Bystyre og medlem av fagligpolitisk utvalg i Oslo Arbeiderparti.Han jobber som fengselsbetjent og er leder og tillitsvalgt for Oslo fengselsfunksjonærers forening.Farukh engasjerer seg også lokalt som medlemsansvarlig i Klemetsrud Arbeiderpartilag i tillegg til å være FAU-leder ved Bjørndal skole og hovedstyremedlem i Klemetsrud IL. Plass nummer 11: Nasir AhmedAlder: 36Tittel: Produktansvarlig i RuterPartilag: Bøler ArbeiderpartilagBydel: ØstensjøNasir Ahmed sitter finansutvalget i Oslo bystyre og er inne i sin tredje periode.  Nasir er svært opptatt av mangfold og diskriminering i arbeidslivet og helserelaterte saker som vaksinering av alle barn og bioteknologiloven.Han har en master i strategisk markedsføring fra Manchester Metropolitan University og jobber som produktansvarlig i Ruter. Nasir er fra Bøler og er også aktiv som styremedlem i sitt lokale partilag hvor han også var lagleder fire år. Vedlagt ligger nominasjonskomiteens fullstendige innstilling til stortingsvalgliste for 2021.

Nominerte 2021