Oslo rådhus

Nominasjonskomiteens første utkast til bystyreliste

Nominasjonskomiteens første utkast til bystyreliste

Nedenfor følger nominasjonskomiteens enstemmige 1. utkast til kommunevalgslisten for 2023-2027.I denne omgang takker nominasjonskomiteen for de mange innspillene vi har fått. I overkant av 80 forslag har vært vurdert, og komiteen har bestrebet seg på å følge det mandatet vi oppfatter at vi er gitt.Vårt 1. ukast tar hensyn til partiets vedtekter og retningslinjer, og representerer etter vårt syn bredde, mangfold og representasjon. Komiteen vil bestrebe seg på å også legge fram en enstemmig anbefaling 10. januar. Skulle den inneholde dissenser vil selvfølgelig hvem som står bak hver kandidat framkomme.Partilagene har frist for tilbakemelding til oss 15/12-2022. Den endelige listen legges fram 10. januar, i god tid til nominasjons- og programmøtet 20. og 21. januar.Vi takker for samarbeidet og ønsker å forvalte tilliten vi er gitt på en forsvarlig måte.NominasjonskomiteenTrine Lise Sundnes, leder