Nominasjonskomiteens første forslag til stortingsvalgliste

Nominasjonskomiteen legger sitt første forslag til liste for Oslo Arbeiderparti til stortingsvalget 2021. Lista toppes av Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Nå sendes forslaget til partilagene og AUF som har frist til 16. november med å gi tilbakemelding på komiteen sitt forslag.

Det er en glede å kunne legge frem et listeforslag vi mener kan bidra til å vinne valg og ta Norge i en ny retning hvor trygghet for og i arbeid, en sterkere velferdsstat og en rettferdig klimapolitikk er de viktigste oppgavene, sier leder av nominasjonskomiteen, Tone Tellevik Dahl. De siste syv årene har Norge gått i feil retning. Norge har behov for en regjering som reduserer, ikke øker forskjellene mellom folk. Vi trenger en regjerning som inkluderer alle i det norske fellesskapet.

Det er når det sterke felleskapet løfter i flokk vi verner om vårt velferdssamfunn. Norge trenger mer sosialdemokrati for å styrke samholdet, velferdsstaten og sikre grønne arbeidsplasser for fremtiden, sier Tellevik Dahl.En Arbeiderparti-regjering vil gi ansatte tid og tillit til å gjøre de oppgavene de er satt til å gjennomføre. Det vil være bra for brukerne, for de ansatte og det vil styrke våre velferdstjenester gjennom bedre bruk av tid og ressurser.Komiteen har hittil hatt seks møter og intervjuet flere kandidater. Listen som sendes ut på høring dekker både lang politisk erfaring, fornyelse og sterke fagligpolitiske kandidater. Kandidatene har ulik bakgrunn og kompetanse, og sammen mener vi det foreslåtte laget vil kunne skape begeistring og engasjement for vår politikk hos velgere i Oslo, sier Tellevik Dahl.Organisasjonen har spilt inn svært mange gode kandidater til få plasser. Takk til alle dem som har stilt seg til disposisjon for partiet.Komiteen ønsket enstemmig å innstille Espen Barth Eide på 5. plass. Espen har gitt komiteen beskjed om at han vil takke nei til den plassen. Derfor har komiteen innstilt på tre kvinner og to menn på det antall plasser vi i dag har på Stortinget.

- Nominasjonskomiteen har hatt mange gode kandidater å jobbe med og vi er takknemlig for alle innspillene som er kommet. Vi mener at den innstilte listen kan vinne valget i 2021. Vi håper og tror at dette er en liste Oslo-folk kan kjenne seg igjen i.

- Med vårt forslag til liste har vi fått til å kombinere både fornyelse og erfaring, kvinner og menn, mangfold i bakgrunn, livssituasjon og kompetanse. Vi er stolte over listen som nå legges frem, sier Tellevik Dahl.