Nominasjonskomiteens forslag til bystyreliste for 2019-2023

Nominasjonskomiteen i Oslo Arbeiderparti har nå sendt ut sitt forslag til bystyrevalgliste for perioden 2019-2023.

Oslo

- På vegne av en enstemmig nominasjonskomité, er det en stor glede å legge fram komiteens første forslag til Oslo Arbeiderpartis bystyreliste i 2019, sier leder av nominasjonskomiteen, Espen Barth Eide. Listen representerer både kontinuitet og fornyelse, og den gjenspeiler innbyggerne og mangfoldet i Oslo på en god måte. Forslaget sendes partilagene på høring og vi imøteser deres tilbakemeldinger.

- Det rødgrønne byrådet og samarbeidskoalisjonen mellom Arbeiderpartiet, SV og MDG har tatt Oslo i en ny og riktig retning. Byrådet leverer resultater som gjør livene til byens innbyggere bedre og mer innholdsrike.  Oslo Arbeiderparti går til valg på at byrådet og samarbeidskoalisjonen med Raymond Johansen som byrådsleder får fornyet tillit fra velgerne, sier Frode Jacobsen, leder av Oslo Arbeiderparti.

Oslo Arbeiderpartis styre har enstemmig vedtatt at Arbeiderpartiet går til valg med Raymond Johansen som byrådsleder og Marianne Borgen fra SV som ordfører.

- I 2015 samlet Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt seg om Marianne Borgen som ordfører. Hun har ivaretatt vervet og representert hele byen på en god måte. Det er naturlig at Marianne Borgen fortsetter som ordfører etter valget, men det er selvsagt styrkeforholdet mellom partiene som avgjør konstitueringen av bystyret og sammensettingen av byrådet. I 2015 var dette gjenstand for forhandlinger. Det vil det også være etter valget i 2019. Arbeiderpartiet går til valg på at Raymond Johansen fortsetter som byrådsleder, avslutter Jacobsen.

Komiteen har bestått av: Espen Barth Eide, leder, Julie Lødrup, Fredrik Mellem, Marit Bjerke, Emil Mogstad, Lene Løken, Øyvind Slåke, Siri Gåsemyr Staalesen, Awais Aslam, Erling Turtum og Agnes Nærland Viljugrein.

For spørsmål eller kommentarer kan Espen Barth Eide kontaktes på : 99541972.Partilagenes frist for å sende kommentarer til forslaget er 11. februar, og skal sendes til [email protected].

Nominasjonsmøte finner sted lørdag 2. mars i Samfunnssalen.